Szent Ferenc Imaközösség imaórái

MÁRCIUS hónap 

 • Minden reggel 6.45-7.30 keresztúti ájtatosságot végzünk, minden vasárnap 6.30-kor kezdünk.
 • Minden szerdán reggel 8.00 órakor szentségimádás.
 • Március 19-én csütörtökön reggel 8.00 órakor Szent József litániát végezzük a Szent József oltár előtt.
 • Március 25-én szerdán Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe. Lorettói litániával kezdjük a szentségimádást.

FEBRUÁR hónap

 • Minden vasárnap reggel 07:00 órakor zsolozsma
 • Február 2-án vasárnap reggel 07:00 órakor: Urunk bemutatása a templomban, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe zsolozsmát végzünk.
 • Minden szerdán reggel 08:00 órakor szentségimádás
 • Február 10-én hétfőn reggel 08:00 órakor Betegek Világnapjára emlékezünk és Betegek Keresztútját végezzük.
 • Február 11-től 19-ig reggel 08:00 órakor Lurdi litániát végezzük a Szűz Mária oltár előtt.
 • Február 22-én szombat reggel 08:00 órakor a kommunista diktatúra áldozataira emlékezve Bernát atya emlékfájánál rójuk le kegyeletünket.
 • Február 26-án van Hamvazószerda. Minden reggel 06:45-07:30-ig Keresztúti ájtatosságot végezzük. Minden vasárnap 06:30-kor kezdünk!JANUÁR hónap

 • Minden vasárnap reggel 07:00 órakor zsolozsma és litánia az isteni Kisdedhez
 • Minden szerdán reggel 08:00 órakor szentségimádás (január 1. kivétel)
 • 01.06-án hétfőn reggel 07:00 órakor zsolozsma, Urunk megjelenése, főünnep
 • 01.12-én vasárnap reggel 07:00 órakor zsolozsma, Urunk megkeresztelkedése, főünnep