MUNKATÁRSAK


  • Bárkányi Ernő atya, templomigazgató
  • Fekete Gábor, diakónus, hittanár
  • Molnár Zoltán, hittanár
  • Bukovszki László, sekrestyés
  • Templomőrök: Szebellédi Gyöngyike, Kiss József, Huszka Antal