MINISTRÁLÁS

Ima ministrálás előtt

A Te házad otthonunk,
Urunk Jézus itt vagyunk,
Hogy szolgáljunk oltárodnál,
téged, aki megváltottál.
Magasztalja nevedet szívünkben a szeretet
Meg ne bántsunk soha többé,
Tégy minket hű gyermekeddé. Ámen.
Szent Tarzíciusz, a ministránsok védőszentje, könyörögj érettünk!
Ámen!

Ima ministrálás Után

Jézus, édes örömöm,
Jóságodat köszönöm,
Szolgálhattam oltárodnál,
Kegyelmeddel megváltottál.
Ha most házad elhagyom,
Kísérj minden utamon.
Meg ne bántsam soha orcád,
Add, hogy méltó legyek hozzád. Ámen.
Szent Tarzíciusz, a ministránsok védőszentje, könyörögj érettünk!
Ámen!

A ministránsok Tízparancsolata

1. Ha az oltár előtt állsz,
Nem a papnak ministrálsz,
Jézusunk van itt jelen,
Ő figyel rád szüntelen.

2. Magadat hát szedd össze,
Kezed-lábad tedd össze,
Gyorsan járni nem szabad,
Jó ministráns nem szalad.

3. Mindent megfontolva tégy,
Szeleburdi sose légy,
Ne lépj oldalt se hátra,
Rá ne lépj a ruhádra.

4. Felfelé lépj jobb lábbal,
Ha fordulsz ne légy háttal,
Se papnak se oltárnak,
Lassan fordulj megvárnak. 

5. Hogyha ketten fordultok,
Szembe nézzen arcotok,
Ne bámulj, vigyázban állj,
Társadnak ne dirigálj!

6. Ne lógasd le a kezedet,
Meg ne mozdítsd a fejed,
Ha nézni kell oldalra,
Szemed fordítsd csak arra.

7. Társaiddal rendben állj,
Egyszerre lépj, térden várj!

8. Halkan csengess, ügyesen,
Sekrestyében csend legyen,
Ne ugrálj és ne mászkálj,
Egy helyben ülj, csendben várj!

9. Szöveged tudd pontosan,
Mondd jól szépen, hangosan,
Hadd mondják az emberek,
Jól ministrál a gyerek.

10. Ha mindnyájan így teszünk,
akkor mindig mi leszünk,
Isten előtt kedvesek,
Messze földön híresek.