LELKITÜKÖR ÉS GYÓNÁS

Lelki tükör

A SZENTGYÓNÁS

TALÁLKOZÁS A MENNYEI ATYA SZERETETÉVEL

Nagyobb öröm lesz a mennyek országában egy megtérő bűnösön, mint kilencvenkilenc igazon, akinek nincs szüksége rá, hogy megtérjen. (Lk 15,7)

A JÓ SZENTGYÓNÁS ÖT LÉPÉSE:

1. FELKÉSZÜLÉS
Imádkozz, gondolkozz!

2. BÁND MEG
őszintén minden bűnödet!

3. HATÁROZD EL
hogy a jó mellett döntesz és kerülöd a bűnt!

4. MONDD EL
Isten papjának a szentgyónásban!

5. VÉGEZD EL
az ELÉGTÉTELT, és tedd jóvá a kárt!

Adj HÁLÁT az ATYA jóságáért!

MIÉRT JÓ NEKÜNK, HOGY GYÓNHATUNK?

Isten, a mi mennyei Atyánk nagyon szeret minket. Mi azonban gyakran eltávolodunk tőle, az Ő szeretetétől, akaratától, engedetlenek vagyunk. Ezt úgy hívjuk, hogy bűnöket követünk el.
Bűnt az követ el, aki tudva és akarva nem engedelmeskedik Isten parancsának.
Bűnt követhetünk el: gondolattal, szóval, cselekedettel és a jónak az elmulasztásával.
A mennyei Atya végtelenül irgalmas, a megtérő bűnösnek szívesen megbocsát. Isten mindenkinek megbocsát, aki őszintén megbánja bűneit, és bocsánatot kér tőle. Bocsánatkérésünket a szentgyónásban kell kimondanunk. Feltétlenül meg kell gyónnunk minden halálos bűnt és azok számát. A bűnbocsánat szentségében a gyóntató pap feloldozása által elnyerjük Istentől bűneink bocsánatát.

Első lépés: A FELKÉSZÜLÉS

IMÁDKOZZ!
Csendben emlékezz a Mennyei Atya jóságára.
Isten nagyon szeret téged, meghív, hogy kövesd Jézust.
Válassz ki egy eseményt, ami Jézus jóságát emeli ki.
Jézus a mi Jó Pásztorunk, megkeres minket, és örömmel gondoskodik rólunk. (Lk 15,1-7)
A mennyei Atya úgy vár ránk, mint a tékozló fiú atyja! (Lk 15,11-32)
Jézus békét ad nekünk és kéri, hogy ne féljünk, mert Ő megbocsát nekünk. (Jn 20,19-23)
Most fordulj a Mennyei Atyához, Jézushoz, a Szentlélekhez, hozd szóba bizalmadat Isten jóságában, kérj segítséget.

GONDOLKOZZ!
Hogyan szeretnéd Jézust jobban követni?
Mit szeretnél kérni most tőle?
Miben kell neked javulnod?
Mit kell megbánnod, hogy jobban hasonlítsál Jézus tanítványaira, szeretett gyermekére?
Mit gondolt, tett, érzett volna Jézus abban a helyzetben?

Második lépés: LELKIISMERET-VIZSGÁLAT, BŰNBÁNAT

A SZENTLÉLEK SEGÍTSÉGÜL HÍVÁSA

Szentlélek Úristen, add kegyelmedet, hogy bűneimet megismerjem, szívből megbánjam, és őszintén meggyónjam!

vagy

Szentlélek Isten, te már ismertél engem, mielőtt megszülettem. Jobban látod életemet, mint én magam. Számon tartod örömeimet, szomorúságomat, jó és rossz gondolataimat, tetteimet. Adj világosságot, hogy lássam lelkem állapotát! Mutasd meg, amikor Istentől hűtlenül elfordultam, a saját fejem és vágyaim után mentem! Ne engedd, hogy közömbös és könnyelmű legyek! Te vezess, hogy elfogulatlanul ítéljek! Adj bánatot lelkembe, segíts, hogy ismét visszaforduljak Istenhez, igent mondjak hűségesen minden szavára, kívánságára! Add nekem a tiszta szív békéjét. Szeretet Lelke, taníts meg engem igazán szeretni!

VIZSGÁLD MEG, a lelki tükör segítségével, hogy milyen bűnöket követtél el!

Választhatod a 10 parancsot, a nyolc boldogságot, az irgalmasság testi és lelki cselekedeteit is a lelkiismeret vizsgálat alapjának.
Ha már megismerted, hogy milyen bűneid vannak, már világosan szemed előtt áll mindaz, amivel megbántottál másokat, Isten szeretetét és a magad iránti szeretetet és felelősséget, tarts egy rövid bűnbánatot.

 • Mit bánsz meg?
 • Miért bánod meg a bűneidet?
 • Milyen lettél a bűneid által?

Harmadik lépés: KOMOLY ELHATÁROZÁS

Mivel megbántad azokat a bűnöket, melyekre visszaemlékezel, most döntsd el, hogy ezeket a bűnöket nem fogod többé választani.

 • Mit kell másként csinálnod, hogy ezeket a bűnöket kikerüljed?
 • Alakíts ki egy kis tervet, amelyben a te viselkedésed hasonlít Jézus tanítványainak viselkedésére.
 • A téves cselekedet helyett
  - Mit fogsz csinálni?
  - Hogyan fogsz majd beszélni?
  - Mit fogsz beengedni a szívedbe?
  - Mi lesz nehéz ezekben a döntésekben?
  - Kit hívhatsz segítségül, hogy valóban tudjál változni?

Ne felejtsd el, bűneinket mi választottuk, és megtanulhatjuk a jót választani helyette!
Határozd el, hogy megjavulsz. Kérd Istentől, hogy adjon ehhez erőt, segítsen kegyelmével.
Jézusom, légy velem, hogy mindig azt tegyem, ami neked tetszik!

Negyedik lépés: A BŰNÖK MEGVALLÁSA

A bűneidet és azt, hogy megbántad őket, mondd el a gyóntató papnak. Ő Jézust képviseli.
Jézus szeretetét, erejét és életét (kegyelmét) akarja neked ajándékozni a pap által.
A szentgyónásban Jézus Krisztussal találkozol!


1. Köszönj és vess keresztet!

2. Mondd el a bevezető imát!

Gyónom a mindenható Istennek, Isten helyett neked lelkiatyám, hogy kiskoromtól fogva (utolsó gyónásom óta) ezeket a bűnöket követtem el. (Utoljára gyóntam ...)

3. Megmondhatod, melyik szentírási idézet tetszik neked, és miért választottad azt.

4. Ha ez az első gyónásod, ezt mondd meg.

Ha nem az első alkalom, itt elég megmondanod, mikor voltál utoljára gyónni. Szoktál-e áldozni?

5. Mondd el a bűneidet egyszerűen, félelem nélkül, azt is, hogy már megszokott bűnt említesz-e, vagy nagyon ritkán fordul elő az a bűn.

6. Mondd el, mire van szükséged, hogy jobban tudjál szeretni!

7. Figyelj a papra, aki talán ad néhány jó tanácsot.

Figyelj arra is, hogy mit javasol neked elégtételnek. Ez azért fontos, mert az elégtétel olyan segítséget akar nyújtani, ami téged lelkileg megerősít.

8. Bűnbánatodat kifejezheted a megtanult szöveggel vagy a saját szavaiddal.

Bánatima: Teljes szívemből bánom minden bűnömet, mert azokkal a Jóistent megbántottam. Ígérem, hogy Isten segítségével a jóra törekszem, a bűnt és a bűnre vezető alkalmat elkerülöm.

9. Keresztvetéssel fogadd a gyóntató feloldozását, s felelj: Ámen.

10. Adj hálát Isten jóságáért a megtanult imával, vagy saját szavaiddal.

Pap: Magasztaljuk Istent, mert jóságos hozzánk!

Válasz: Mert örökké szeret minket.

11. Köszönj el!

Ötödik lépés: AZ ELÉGTÉTEL

Az elégtételt próbáld hamar elvégezni. Ez a lépés fontos a lelki edzésre. Ha te is tudnál javasolni olyan dolgokat, ami komoly segítséget jelentene neked a változásban, akkor javasold, vagy vállald azt is mind amellett, amit a pap adott szentgyónás alatt.

Gyónás a Tízparancsolat alapján ritkán gyónóknak:

1. Uradat, Istenedet imádd, és csak Neki szolgálj!

 • Imádkozom-e reggelente? (Eltervezem-e, hogyan fogom ma Istent és embertársaimat szolgálni?)
 • Imádkozom-e esténként? (Hálát adok-e a napért? Végzek-e lelkiismeret-vizsgálatot?)

2. Isten nevét hiába ne vedd!

 • Káromkodtam? (Isten és a szentek nevét ejtettem-e ki átkozódó, csúnya szavak kíséretében? Mondok-e egy fohászt, ha káromlást hallok?)
 • Szoktam-e emlegetni Isten nevét fölöslegesen, tiszteletlenül?
 • Esküdöztem fölöslegesen? - Szent dolgokkal tréfálkoztam?

3. Az Úr napját szenteld meg!

 • Vasárnap, parancsolt ünnepeken (Karácsony, Újév, Nagyboldogasszony - aug. 15.) mulasztottam-e szentmisét? (Hanyagságból? Hányszor?)
 • Szentmisén Isten és az ott levők iránti szeretettel vettem-e részt?
 • Pihenésre és ünneplésre fordítottam-e az egyházi ünnepeket?
 • A bűnbánati napokon (pénteken) szoktam-e valamit tenni Isten iránti szeretetből? (Ha elfelejtettem, pótoltam-e más napon?)
 • Szánok-e időt magamra, a családomra, másként élem-e meg a vasárnapot, mint a hétköznapokat?

4. Atyádat és anyádat tiszteld!

 • Tisztelem-e szüleimet? Engedelmes vagyok-e? Próbálok-e örömet szerezni nekik?
 • Tisztelem-e az idősebbeket (iskolában, utcán stb.)?

5. Ne ölj!

 • Szoktam-e verekedni, durván viselkedni, gúnyolódni? Másoknak fájdalmat okozni? (Ha megbántottam valakit, próbáltam-e jóvátenni?)
 • Vigyázok-e egészségemre? (Kerülöm-e a dohányzást, az alkoholt, kábítószert?)
 • Csábítottam-e mást bűnre?

6. Ne paráználkodj!

 • Paráználkodtam-e? Gondoltam, beszéltem-e tisztátalant?
 • Néztem, olvastam-e szándékosan ilyet?
 • Cselekedtem-e tisztátalant - mással vagy magammal? (Hányszor?)

7. Ne lopj!

 • Vettem-e el olyat, ami nem az enyém? (Visszaadtam-e már?)
 • Vigyáztam-e magam és mások holmijára?
 • Felelősnek érzem-e magam a közösség javaiért (iskolában, utcán, pl.: tömegközlekedési eszközökön)?
 • Nem "lopom-e" az időt? Becsülettel végzem-e kötelességeimet (tanulás, munka)?

8. Hamis tanúságot ne szólj embertársad ellen!

 • Hazudtam? Okoztam-e ezzel másnak kárt?
 • Megszóltam-e másokat, beszéltem-e rossz szándékkal mások hibáiról?
 • Rágalmaztam? (Fogtam-e másra olyat, ami nem igaz? Jóvátettem-e ezt?)
 • Megvédtem-e más becsületét, ha tehettem?

9. Felebarátod házastársát ne kívánd!

 • Bűnös vággyal néztem-e más házastársára?
 • Tiszteletben tartottam-e a mások kapcsolatát?
 • Hogyan gondolkoztam és beszéltem hűségről, tisztaságról?

10. Mások tulajdonát ne kívánd!

 • Irigykedtem-e (más értékeire, tehetségére, képességére, emberi kapcsolataira, stb.)?
 • Szívesen adtam-e rászorulóknak (tulajdonomból, időmből)?

Rendszeresen gyónók számára

1. Isten terve rólam

Istennek szép terve van rólam. Az a terve, hogy Jézus kibontakozhassék bennem. Nekem e célért csak egyet kell tennem: mindenben teljesítenem az Ő akaratát.
- Él-e bennem a vágy, hogy Isten terve teljesüljön bennem? Hogy megtaláljam azt a hivatást, amire Isten szánt? Imádkozom-e ezért?
- Ne aggódjatok! - mondja Jézus. Tudom-e rábízni magam Isten gondviselő szeretetére?
- Törekszem-e arra, hogy jobban megismerjem hitemet, s ezáltal Isten reám vonatkozó tervét?
- Szánok-e elegendő időt az Istennel való kapcsolat elmélyítésére? (Ima, Szentírás, lelki olvasmányok, elmélkedések, stb. lelkivezetőmmel való megbeszélés alapján?)
- Figyelek-e lelkivezetőm irányítására?Lelkiismeretem által a Szentlélek vezet, hogy Isten terve megvalósulhasson bennem. Azonnal követem-e lelkiismeretem indításait? (Pl. hogy ne válaszoljak egy sértésre; ne nézzek meg valamit; első szóra engedelmeskedjek; reggel azonnal ugorjak ki az ágyból stb.?)
- Kötelességeimet (hittan, tanulás, munka) becsülettel, örömmel végzem-e?
- Rendszeres vagyok-e az étkezésben vagy gyakran torkoskodom?
- Cselekedeteim előtt néha megállok-e, hogy meggondoljam: most, itt hogyan tudom teljesíteni Isten akaratát?

2. Jézus a testvérben

- Isten első akarata, hogy szeressük Őt és embertársunkat. (Amit egynek teszünk, Neki tesszük.)
- Észrevettem-e Jézus jóságát embertársaimban? Örömet szereztem-e nekik azzal, hogy megdicsértem a bennük levő jót? (Vagy sokszor megbíráltam őket?)
- Legalább olyankor, ha nehezemre esett mások szolgálata, gondoltam-e arra, hogy embertársaimban Jézust szolgálom?
- Azzal az elhatározással szoktam-e embertársaim közé menni (iskolába, hittanra, haza), hogy örömet akarok szerezni nekik? Vagy inkább azzal az elvárással, hogy ők szerezzenek nekem örömet?
- Tudtam-e mások kedvéért lemondani akaratomról, elképzelésemről? Vagy mindenáron ragaszkodom ahhoz?

3. Jézus a szenvedésben

- Jézus a kereszten, majd elhagyottságában magára vette szenvedésünket. Azóta minden fájdalomban felismerhetjük Őt. Ha vele egyesülünk, minden szenvedés a feltámadásba vezet.
- Testi és lelki fájdalmaimban felismertem és köszöntöttem-e a szenvedő Jézust? Vele egyesülten örömmel ajánlottam-e fel szenvedésemet másokért?
- Hibáim, gyengeségeim érzetében felismertem-e az értünk gyengévé lett Jézust? Így sikerült-e újrakezdenem az Ő erejében?
- Szenvedésemben, kedvetlenségemben gondoltam-e arra, hogy a sötétségből a szeretet vezet ki (vö. Jn 14,21; 1 Jn 3,14)?
- Ha egy hibázó, bűnös embert láttam, gondoltam-e arra, hogy Jézus érte is meghalt? S tudtam-e Jézus szemével nézni rá?
- Bármilyen fájdalommal, sötétséggel találkoztam, köszöntöttem-e ott is Jézust?

4. Szentháromságos küldetésem

- Isten ajándékait, a szentségek kegyelmeit azért kapjuk, hogy használjunk vele másoknak; hogy ők is eljussanak Istenhez.

- Gondolok-e arra, hogy felelős vagyok embertársaimért? Hogy úgy kell szeretnem őket, hogy Jézus megszülethessék és növekedhessék bennünk?
- Törekszem-e arra, hogy Jézus élhessen bennem? Hiszen csak Ő tud bennem megtéríteni másokat!
- Törekszem-e arra, hogy hittanos társaim és köztem növekedjék a szeretet? Hiszen Jézus azt akarja, hogy erről ismerje meg Istent a világ!
- Ha feszültség volt hittestvéreim és köztem, elkövettem-e mindent, hogy ez megszűnjék?
- Végzek-e valami konkrét szolgálatot keresztény közösségem (egyházközség, hittanosok) érdekében? 
- Vajon mit tehetnék még? Segíthetnék, ott ahol szükség van rá, megvallom a hitem mások előtt.