Tehetségeinket, mint Istentől ránk bízott kincset, kamatoztatnunk kell

Jézus Jeruzsálemhez közeledett. Sokan azt hitték, hogy hamarosan megvalósul az Isten országa, ezért a következő példabeszédet mondta nekik: "Egy előkelő ember messze földre indult, hogy ott királyi méltóságot nyerjen, és úgy térjen vissza. Magához hívta tíz szolgáját. Tíz mínát adott nekik, és így szólt: »Kereskedjetek vele, míg vissza nem térek!« Polgártársai azonban gyűlölték őt, ezért követséget küldtek utána, és tiltakoztak: »Nem akarjuk, hogy ez legyen a királyunk!« Az előkelő ember mégis elnyerte a királyi méltóságot, és hazatért. Ekkor hívatta szolgáit, akiknek a pénzt adta, hogy megtudja, ki mennyit szerzett vele. Előlépett az első, és így szólt: »Uram, mínád tíz mínát hozott.« Erre azt mondta neki: »Jól van, derék szolgám! Mivel a kevésben hűséges voltál, tíz város kormányzását bízom rád.«
Jött a másik szolga, és így szólt: »Uram, mínád öt mínát hozott.« Ennek azt mondta: »Te öt város kormányzója leszel.«
Jött a harmadik, és így szólt: »Uram, itt a mínád. Kendőbe kötve elrejtettem. Féltem ugyanis tőled, mert szigorú ember vagy: felveszed, amit le nem tettél, és learatod, amit nem is vetettél.«
Ezt így büntette meg: »A magad szavával ítéllek el, haszontalan szolga. Tudtad, hogy szigorú ember vagyok: felveszem, amit le nem tettem, és learatom, amit nem vetettem. Miért nem adtad pénzemet a pénzváltóknak, hogy hazaérkezve kamatostul kaptam volna vissza?« Aztán a körülállókhoz fordult: »Vegyétek el tőle a mínát, és adjátok annak, akinek tíz mínája van!« Azok megjegyezték: »Uram, hiszen már van tíz mínája.«
De ő így válaszolt: »Mondom nektek: Mindenkinek, akinek van, még adnak, hogy bővelkedjék. Attól azonban, akinek nincs, még azt is elveszik, amije van. Ellenségeimet pedig, akik nem akarták, hogy királyuk legyek, hozzátok ide, és öljétek meg szemem láttára!«"
E szavak után Jézus folytatta útját Jeruzsálem felé. Lk 19,11-28

Elmélkedés az evangéliumhoz: Gyakran beszélünk arról főleg egyházon belül, hogy mindenki kap talentumot Istentől, vagyis tehetséget valamihez, és azt a talentumot kamatoztatnuk kell. A mai evangéliumban azonban mínákat olvasunk, és hogy a gazda mindhárom szolgájának tíz mínát ad, és rájuk bízza, hogy kereskedjenek vele. Amikor visszatér és hívja a szolgákat, az első, újabb tízet szerez hozzá, a másik ötöt, a harmadik pedig semmit, mert ahogy ő mondta, félt a gazdájától és félelmében elrejtette a pénzt. A történetben, nincs különbség, mindenki ugyanannyit kap, senki nem hivatkozhat arra, hogy a másik többet kapott, azért nem tudtam mit kezdeni azzal, amit kaptam. A mínát mindannyian egyformán kapják, de nem egyformán használják. Aki jól gazdálkodik, azzal amit kapott az még kap hozzá, és ez jogos, hiszen, aki jól gazdálkodik arra bíznak, de aki nem mer csinálni semmit, csak ül otthon és várja, hogy valami történjen vele, attól még azt is elveszik amije van, mondja Jézus.

A vasárnapi szentleckében, Szent Pál a tesszaloniki hívekhez írt levelében, azt mondja, hogy aki nem dolgozik ne is egyék és ez elgondolkodtató, hiszen a mai világban egyre kevesebben akarnak dolgozni, mindenki olyan munkát keres ahol, ha lehet láblógatásért fizessenek neki és hát nem minimál bért hanem maximális fizetést, plusz juttatásokat, és persze minden ami belefér, munka semmi, pénz igen. Ha a tanítványok is így indultak volna neki az evangélium hirdetésének, Jézus feltámadásával be is fejeződött volna minden.

Jézus, azt kérte, hogy induljunk, hogy hirdessük az evangéliumot, nem azt kérte, hogy sopánkodjunk, hogy egymásra mutogassunk, hogy ő ilyen meg ő olyan. Indulj, téged Isten a saját szolgálatodért fog megfizetni és nem a szomszédodéért.

Azt a tíz mínát mindannyian megkaptuk. Te mit kezdesz vele??

Elmélkedés utáni fohász: Urunk, Jézus Krisztus, a te tanításod, ahogy Péter apostol mondta lélek és élet, hová mennénk, az örök életet adó tanítás nálad van. A mai világ is meghasonlik, mint kétezer évvel ezelőtt óta folyamatosan. Hívj erős lelkű, hívő fiatalokat, akik nem nézik a fáradtságot, sem azt, hogy mi lesz a fizetség, hanem azt, hogy szolgálhatnak téged és az embereket. Segítsd őket. Ámen

HI