Szent Kristóf nap

2019.07.28

Gépkocsikat áldott meg Harbula István atya a kecskeméti Barátok temploma előtt

Július 25-én volt Szent Kristóf, az utazók védőszentjének emléknapja, így ebből a liturgikus alkalomból Harbula István atya a Barátok templomának kisegítő lelkésze, a templom előtt gépkocsikat áldott meg július 28-án vasárnap a reggeli fél 8-as szentmisét követően.

Szent Kristóf a 14 segítő szent egyike. A legenda szerint Kristóf azon szentek sorába tartozik, aki életét adta Krisztusért. Kristóf hatalmas, - a kánaániták[1] szerint több mint 6 m magas-, izmos, erős, dörgő hangú, döngő léptű férfi volt. Egy napon megelégelte az életét, és elindult, hogy felkutassa a legnagyobb Urat és a szolgálatába álljon. Először egy király szolgálatába állt, de mivel egyszer Kristóf említette az ördögöt, a király megijedt tőle, így Kristóf otthagyta, és az ördög szolgálatába szegődött. Csakhogy az ördög félt a kereszt jelétől, így Kristóf elindult, hogy megkeresse Jézust. Egy remete azt tanácsolta neki, hogy böjtöljön, virrasszon és imádkozzon, de Kristóf nem akart, így a remete szolgálatába állt, hátha megmutatkozik előtte az Úr és elnyeri a kegyelmét. A hegy lábánál széles folyó hömpölygött, nagy volt a sodrása, a zarándokok féltek átkelni rajta, révész sem volt, aki átvigye őket, így a remete azt tanácsolta Kristófnak, hogy hatalmas erejét itt állítsa az emberek szolgálatába, hogy ha a folyóhoz érkezik valaki és fél átkelni a vízen, akkor segítsen az átkelésben.

Egyik éjjel arra lett figyelmes, hogy valaki a nevén szólította. Egy kisgyermek állt a kunyhó előtt, és a segítségét kérte. Kristóf szívesen teljesítette kérését, felemelte, a gyermek pedig a nyaka köré fonta karjait. Amikor a folyó közepe felé tartott, a gyermek ólomként nehezedett rá, minden lépésnél egyre súlyosabbá vált, úgy érezte az egész világot hordja a vállán. A túlsó partra érve a kisfiú felfedte magát, hogy Ő maga Jézus, akit a vállán vitt és azt mondta: "Nem a világot hordod a válladon, hanem akit oly régóta keresel. Én ugyanis az a Krisztus vagyok, aki a legnagyobb, és akinek szolgálni akartál.'' Kristóf nagyon elcsodálkozott, hogy Krisztus egy kicsi és gyönge gyermek, mégis úgy érezte, hogy jobb a gyöngéket szolgálni, mint hírnevet és dicsőséget szerezni.

Jézus búcsúzóul azt mondta Kristófnak, hogy szúrja le a földbe a száraz husángot, majd térjen nyugovóra. Másnap reggelre csoda történt, a száraz husáng egy hatalmas, terebélyes fává növekedett, és roskadozott a gyümölcstől. Kristóf a csoda által bizonyságot kapott, hogy valóban a világ Urát szolgálta.

Hazánkban 1932-ben kezdődött az autók megáldása Kristóf közbenjárását kérve. Először az autóssportban volt jelentősége, majd később már a személyautók is áldásban részesültek. Szent Kristófot mind a mai napig az utazók védőszentjeként tisztelik, mert úgy vitte át a folyón az embereket, mint ahogyan a járművek is szállítanak, így ezért védőszentje az autósoknak is.

A szentelményeket, - mint például személyek, tárgyak, helyek és ételek, - a katolikusegyház alapította, hogy bizonyos egyházi szolgálatokat, életállapotokat, a keresztény élet különböző körülményeit, az ember számára hasznos dolgok használatát megszentelje, és Isten áldását kérjék rá. Így a hétköznapi használati tárgyak megáldásával részesei lehetünk az Isteni jóságnak és szeretetnek.

Harbula István atya áldásában Szent Kristóf védelmét és oltalmát kérte a gépkocsikra, kerékpárokra, amivel aznap a templomba érkeztek a hívek. Az imában, Szent Kristóf közbenjárását kérte, hogy az utazókat óvja útjuk során, és békességben meg is érkezzenek kitűzött úticéljukhoz. A szentmise után a parkolóban István atya megáldotta a járműveket Kristóf közbenjárását kérve Istennél.

Mindennapi rohanó életünkben, ha időt fordítanánk arra, hogy lecsendesítsük a lelkünket a külvilág zajától, akkor észrevennénk, hogy az Isteni áldás nemcsak egy liturgikus alkalom keretén belül, egy védőszent napjához fűződően van jelen az életünkben, hanem az Atya Isten szeretete, jósága és kegyelme kísér bennünket nap, mint nap, ha hagyjuk beengedni Őt az életünkbe.

Minden hívő ember nevében köszönjük dr. Határ Mária jegyző Asszonynak, hogy lehetővé tette a hagyományteremtőnek szánt gépkocsi áldás megrendezését a templom és a Városháza közti parkolóban.


[1]szemita eredetű őslakosság