Sokan jönnek majd napkeletről és napnyugatról a mennyek országába

Abban az időben, amikor Jézus bement Kafarnaumba, egy (pogány) százados járult eléje, és így szólt: "Uram, szolgám bénán fekszik otthon, és szörnyen kínlódik." Jézus így felelt: "Megyek és meggyógyítom." A százados ezt válaszolta: "Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én szolgám. Jómagam, bár alárendelt ember vagyok, katonáknak parancsolok. Ha azt mondom az egyiknek: »Menj!« - elmegy; a másiknak: »Jöjj ide!« - akkor hozzám jön; és szolgámnak: »Tedd ezt!« - és megteszi."
Amikor Jézus ezt hallotta, elcsodálkozott, és így szólt kísérőihez: "Bizony mondom nektek, ekkora hitet senkinél sem találtam Izraelben. Ezért azt mondom nektek: Sokan jönnek majd napkeletről és napnyugatról, és asztalhoz telepednek Ábrahám, Izsák és Jákob mellé a mennyek országában." Mt 8,5-11

Elmélkedés az evangéliumhoz: Van egy elképzelésünk, hogy kik juthatnak a mennyek országába, Jézus korában is így volt, főleg pogányokról gondolná az ember, hogy hitetlen, ő aztán biztos nem hisz, meg sem érdemli, hogy figyeljünk rá. Mégis, a mai evangéliumban, egy pogány százados megy Jézushoz, és azt kéri, hogy szolgája bénán fekszik, és szörnyen kínlódik. Jézus indulna is, hogy meggyógyítsa, amikor meglepő fordulat történik, a százados azt kéri, hogy Jézus ne menjen, mert nem tartja magát méltónak ehhez, hanem csak egy szóval mondja, és ő hiszi, hogy meg fog gyógyulni. Jézus meglepődik, és jelzi is a többieknek, hogy "Bizony mondom nektek, ekkora hitet senkinél nem találtam Izraelben."

Így láthatjuk a hit sokkal több, mint amit mi el tudunk képzelni, és talán jó példa ez a szentírási rész arra, hogy ne akarjuk mi eldönteni ki mennyire hisz, vagy mennyire vallásos, mert nem tudhatjuk, hogy mi is van benne.

A százados hitvallása pedig be is kerül a szentmisébe, hisz Úrfelmutatáskor, áldozás előtt, mi is azt mondjuk, hogy "Uram nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd és meggyógyul az én lelkem." Tényleg van ekkora hitem? Tényleg elhiszem, hogy abban a kis ostyában, Krisztus jelen van, és hajlékomba jön, egyé válik velem?

Adja Isten, hogy így legyen! Ámen.

Elmélkedés utáni fohász: Urunk és Istenünk, segíts minket, hogy buzgó várakozással készüljünk Fiadnak, Krisztusnak jövetelére. Amikor pedig eljön és kopogtat, ébren találjon minket, akik imádsággal virrasztunk és ujjongva zengjük dicséretét. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

HI