Semmi sem maradandó ezen a földön. Aki mindvégig állhatatos, az üdvözül

Abban az időben: Amikor némelyek megjegyezték, hogy milyen szép kövekkel és díszes fogadalmi ajándékokkal van díszítve a templom, Jézus ezt mondta:"Jönnek majd napok, amikor abból, amit most itt láttok, kő kövön nem marad, mindent lerombolnak."Erre megkérdezték tőle: "Mester, mikor történik mindez? És milyen jelek előzik meg?"Ő így válaszolt: "Vigyázzatok, nehogy félrevezessenek titeket! Sokan jönnek az én nevemben s mondják: »Én vagyok.« És: »Elérkezett az idő.« Ne kövessétek őket.Amikor háborúkról és lázadásokról hallotok, ne rémüldözzetek. Mindennek előbb meg kell történnie, de ezzel még nincs itt a vég!"Aztán így folytatta: "Nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad. Nagy földrengés lesz itt is, ott is, éhínség és dögvész. Félelmetes tünemények és rendkívüli jelek tűnnek fel az égen.De előbb kezet emelnek rátok, és üldözni fognak benneteket. Kiszolgáltatnak a zsinagógáknak és börtönbe vetnek. Királyok és helytartók elé hurcolnak az én nevemért, azért, hogy tanúságot tegyetek.Véssétek hát szívetekbe: Ne törjétek fejeteket előre, hogyan védekezzetek. Én olyan ékesszólást és bölcsességet adok majd nektek, hogy egyetlen ellenfeletek sem tud ellenállni vagy ellentmondani.Kiszolgáltatnak benneteket a szülők, testvérek, rokonok és barátok, s némelyeket meg is ölnek. Az én nevemért mindenki gyűlölni fog titeket. De egyetlen hajszál sem vész el a fejetekről. Állhatatossággal őrzitek meg lelketeket." Lk 21,5-19

Elmélkedés az evangéliumhoz: Jézus bevonult Jeruzsálembe, megtisztította a templomot, és elkezd tanítani, mivel jól tudja, hogy őt is hamarosan elfogják, ezért a végső időkről beszél. Amikor megkérdezik tőle, hogy mikor fog bekövetkezni akkor azt mondja, hogy a napot nem tudja senki csak Isten, de lesznek előjelei, és ezekből sorakoztat fel Jézus néhányat, mint a háborúkat, földrengéseket, éhínséget, betegségeket, majd félelmetes tünemények és rendkívüli jelek tűnnek fel az égen. Jézus beszél arról is, hogy lesznek, akik mindig megpróbálják az emberiséget megfélemlíteni, hogy itt az idő, és jelekként értelmezni azokat, amik a világban történnek. Ha jól emlékszünk, az utóbbi időkben többször hallottunk, hogy most lesz vége a világnak, mint például az ezredfordulón, és végül nem történt semmi. Az emberek belefásulnak. Élik az életüket és már nem foglalkoznak semmivel, csak magukkal, mert már annyiszor mondták nekik, hogy itt a vég és most legyenek készek és mégsem történt semmi, hogy most már történhet bármi, mindent elviselnek, és szinte semmi nem gondolkodtatja el őket.

Jézus azt kéri, hogy ne rémüldözzünk, és ne hagyjuk, hogy félelmet keltsenek bennünk, mert itt még nem lesz mindennek vége, mert a hívőket üldözni is fogják, és tanúságot is kell majd tegyünk hitünkről, akkor meg, majd hagyjuk, hogy a Szentlélek szóljon általunk.

Az evangélium utolsó mondata így szól: "Állhatatossággal őrizzétek meg hiteteket."

Mi se engedjük, hogy akár a hírek, vagy a világban történő katasztrófák megrémítsenek minket, mindezeknek meg történnie még mielőtt Jézus másodjára eljönne, mi inkább tartsunk ki hitünkben, és állhatatosan őrizzük azt.

Elmélkedés utáni fohász: Urunk, Istenünk, add, hogy örvendezve mindig neked éljünk, mert soha meg nem fogyatkozó és teljes öröm az, ha szüntelenül szolgálhatunk neked, minden javak szerzőjének. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen. (Könyörgés a szentmise napjáról)

(HI)