Ők azonnal otthagyták hálóikat és követték Jézust

A Galileai-tenger mentén járva meglátott két testvért: Simont, akit Péternek is neveznek, és Andrást, a testvérét. Éppen hálót vetettek a tengerbe, mert halászok voltak. Így szólt hozzájuk: "Kövessetek engem, és én emberek halászává teszlek titeket!" Erre azok otthagyták hálóikat, és követték őt.
Amint onnan továbbment, meglátott másik két testvért is: Zebedeus fiát, Jakabot és testvérét, Jánost. Apjukkal, Zebedeussal a hálóikat javították a csónakban. Őket is elhívta. Ők is otthagyták a csónakot és az apjukat, és követték őt.Mt 4,18-22

Elmélkedés az evangéliumhoz: Szent András apostolra emlékezik az Anyaszentegyház. András, Péter apostol testvére volt, és akkor is együtt voltak amikor Jézus arra járt és meghívta őket, hogy kövessék. Jézus azt ígéri nekik, hogy emberek halászává teszi őket.

Kérdés lehet, hogy Jézus miért halászokat hívott, meg, mi lehetett bennük a különleges? Péternél és Andrásnál nehéz fizikai munkát végeztek, volt, hogy kimentek a tengerre és nem fogtak semmit, de reggel mindennek ellenére, mossák a hálót, tisztítják a következő alkalomra. Az emberhalászat is kiszámíthatatlan, nem tudhatod, hogy mikor mennyien hallgatnak meg, mint ahogy azt sem, hogy kit fog meg a beszéded és kit nem. Egyik alkalommal, amikor Péter és testvére kiérnek a partra, üres hálóval, mert semmit nem fogtak, Jézus azt mondja Péternek, hogy menjen vissza, evezzen a mélyre és vesse ki a hálót halfogásra. Péter mondja is, hogy egész éjjel kint voltak és semmit nem fogtak, de Jézus szavára mégis visszamennek, és annyi halat fognak, hogy segítség kell, hogy partra húzzák.

Akkor, Péter megértheti, hogy ha egyedül akarja az életét élni, akkor sok csalódásban és üres hálóban lesz része, de ha mer Jézus szavára hallgatni, akkor is amikor reménytelennek tűnik, akkor csordultig telik a háló.

Az apostolok meghívása minket is arra sarkall, hogy vegyük észre, hogy saját erőnkből mennyi mindent nem tudunk véghezvinni, de Jézussal viszont igen. Sokan nem mernek eljutni odáig, hogy Jézust meghallgassák. A csalódás után magukba zárkóznak, holott ez az a pillanat amikor Jézus igenis segíthet rajtunk, megértetheti velünk, hogy sokszor saját erőnkből amire képtelenek vagyunk, vele képesek lehetünk.

Elmélkedés utáni fohász: Kérünk, Istenünk, legyen közbenjárónk az örökkévalóságban Szent András apostol, aki itt a földön igehirdetője és vezetője volt Egyházadnak. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen.

HI