Máriagyűdi zarándoklat

2019.06.22

2019. június 22-én a hívők apraja és nagyja 52 fővel István atya vezetésével elindultunk Máriagyűdre és Bátaszékre zarándokútra. Máriagyűd a Mária-tisztelet egyik legrégebbi magyarországi kegyhelye.

A mai templom helyén annak idején egy 14. századi, egyhajós templom állt, majd a nyugati felét 1739-ben kiszélesítették. A kibővített templom 37 méter hosszú, 22 méter magas és 14 méter széles. A szentélyhez kapcsolódik a Szent Mihály-kápolna, melyet Griller Mihály uradalmi tiszt építtetett hálából, hogy családjával együtt megmenekült a pestistől. Ebben a kápolnában egy boltíves mélyedés található, amely a hagyomány szerint a Szent István-kori első kápolna maradványa.

Ez a szent hely alkalmas arra, hogy elcsendesedjünk és Istenre figyeljünk, merjünk ajtót nyitni Ő előtte, mert szeretne jelen lenni az életünkben mérhetetlen nagy szeretetével és kegyelmével megajándékozni, az Ő Szent lelkével eltölteni. Egy ilyen zarándokút lehetőséget ad a bizalom megerősítésére, a közösség építésére, a nehézségek felajánlására. Máriagyűd búcsúk és lelkigyakorlatok helyszíne, több zarándokút kiindulóhelye, illetve végpontja. A Máriagyűdi Kegyhely hosszú évszázadok óta ad vigasztalást a testi-lelki gyógyulásra váró zarándokoknak, akik évről évre hitük kifejezéseként látogatnak el a Szűzanya lábához, s közbenjárását kérve adnak hálát Isten oltalmáért. A nehéz időkben őseink is a kegyhely csodájából merítettek erőt és hitet.

A buszon a jó hangulatot egy kis elcsendesedés követte, a rózsafüzér imádság, hogy kicsit ráhangolódhassunk a kegyhely szellemére. Megérkezésünk után egy idegenvezető fogadott bennünket, aki elmondta a kegyhely történetét, majd mindenkinek volt lehetősége elcsendesedni és a templomban lévő kupola alatt kicsit elidőzni a Szűzanya előtt. A templomlátogatás után végig sétáltunk a szabadtéri keresztúton, ahol megnéztük és elidőztünk a kálvária Zsolnay-kerámia stációkép-sorozatánál. A sétány végén eljutottunk a Fájdalmas Anya szobrához, ahol közösen imádkoztunk.

A finom ebédet követően szabad program keretében mindenki sétálhatott a gyönyörű parkban, imádkozhatott a templomban, vagy csak csendben elmélyülhetett a gondolataiban, imáiban.

Máriagyűdöt magunk mögött hagyva, átmentünk Bátaszékre és megnéztük a cikádori, más néven széki ciszterci apátságot. A templom téglából épült, három hajóval, kereszthajóval, sokszögű, támpilléres szentéllyel, melynek egyik oldalán a Szent Sír-kápolna, a másik oldalán a sekrestye áll.
A fő és kereszthajót hatalmas hármas ablakok, a szentélyt öt nagy ablak, a mellékhajót, pedig öt-öt kisebb kettős ablak világítja meg. A főoltáron arany mezőben a Boldogságos Szűz szobra áll, Szent László és Szent István kíséretében. A Szent Sír-kápolna oltárában a halott Jézus szobra látható.
A középhajók egyik oltára Páduai Szent Antalnak van szentelve, Szent Margit és Szent Erzsébet szobrával, a másik oltár Szent Józsefnek van ajánlva. Az épület kívül-belül nagy műgonddal készített alkotás, belsejét az egyházközség néhány éve felújította.

Egy kis időre mindenki beült a padokba, és kicsit imádkozott, elmélkedett. Mivel egy esküvő készülődött, így megnéztük a templom romkertjét, a gyerekek élvezettel sétáltak körbe a templomalap falain.

Este fél nyolc után érkeztünk vissza Kecskemétre, lelkileg feltöltődve. Mindenki hozott magával a szívében egy darabot a hely varázslatából és mindvégig Isten szeretete, kegyelme és gondviselése kísért bennünket az úton.

"Az ÚR irgalmas és kegyelmes Isten! Türelme hosszú, szeretete és hűsége nagy!"