Mindenért adjunk hálát az Úrnak, és dicsőítsük őt!

Jézus egyszer útban Jeruzsálem felé áthaladt Szamaria és Galilea határvidékén. Amikor betért az egyik faluba, tíz leprás férfi jött vele szembe. Még messze voltak, amikor megálltak, és hangosan így kiáltottak: "Jézus, Mester! Könyörülj rajtunk!" Ő rájuk tekintett, és így szólt hozzájuk: "Menjetek és mutassátok meg magatokat a papoknak." Útközben megtisztultak. Az egyik, amikor észrevette, hogy meggyógyult, visszament, hangos szóval dicsőítette Istent, arcra borult Jézus lába előtt, és hálát adott neki. És ez az ember szamaritánus volt. Jézus megkérdezte: "Nemde tízen tisztultak meg? Hol maradt a többi kilenc? Nem akadt más, aki visszajött volna, hogy hálát adjon Istennek, csak ez az idegen?" Aztán hozzá fordult: "Kelj fel és menj! Hited meggyógyított téged." Lk 17,11-19

Elmélkedés az evangéliumhoz: Ismert szentírási rész a mai, a tíz leprás meggyógyítása. Tízen futnak Jézus elé és kérik a gyógyulást, de amikor meggyógyulnak csak egy tér vissza, kilenc nem. A gyógyulást mind megkapták, itt leginkább az látszik, hogy milyen is az ember lelkülete. Bajban Jézus elé fut, kiált, kér és imádkozik, de amikor meggyógyult, akkor már nagyon kevesen térnek Jézushoz vissza és adnak neki hálát is érte.

Nem arra vagyunk hivatottak, hogy őket elítéljük, vagy azon gondolkodjunk miért is nem tért vissza mind, hanem hogy magunkba nézzünk, és a mi életünkben felfedezzük, hogy mi mit teszünk. Ha bajban vagyunk , ha betegek vagyunk, akkor azért tudunk Istenhez kiáltani, de ha meggyógyultunk, akkor tudunk e visszatérni hozzá, vagy csak majd ha megint bajban leszek?

Aki visszatér Jézushoz az nem csak testi gyógyulást nyer, hanem lelki gyógyulást is.

Elmélkedés utáni fohász: Urunk, Jézus Krisztus, sokszor csak kérünk, önmagunknak, másoknak, és nem mindig jut eszünkbe, hogy visszatérjünk hozzád meg is köszönni. Csendesítsd le életünket, hogy ne siessünk mindig valahová, hanem meghalljuk a te szelíd és hívó hangodat: "Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok - én megkönnyítlek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű, s megtaláljátok lelketek nyugalmát. Az én igám édes, és az én terhem könnyű."Mt 11,28-30.