Miért aggódunk....?

2020.01.04

Nemrég még a karácsony misztériumában az ünnepi szentmisén együtt örültünk és adtunk hálát, hogy az Atya elküldte közénk egyszülött Fiát, megszületett az Üdvözítőnk Jézus, aki emberi alakot öltve közöttünk élt. "Az Ige testté lett, és közöttünk lakott." Jn 1,14. Ő ma is itt van közöttünk, de mi hajlamosak vagyunk ezt elfelejteni, és hamar visszarázódunk a mindennapi problémákba.

Elkezdődött az újév és máris aggódunk.......mi lesz holnap, lesz-e munkahelyem, egészséges leszek-e, és még sorolhatnánk, hogy mennyi minden miatt aggódhatunk nap, mint nap. Egykor a hegyen Jézus ezeket a szavakat mondta sok ezer aggodalmaskodó embernek: Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért: elég minden napnak a maga baja." Mt 6, 34

Ha végiggondoljuk, milyen igaz, sokszor feleslegesen aggódunk előre a problémák miatt, csak ártunk vele magunknak és megfosztjuk magunkat a napi örömöktől.

Ne felejtsük el, hogy szent karácsony éjjelén beengedtük Őt az életünkbe, kitártuk neki szívünket és Ő ott van velünk minden nap, nem hagy el sosem! Gondoljunk arra a szürke hétköznapokban is, hogy Isten végtelen nagy szeretetével jelen van az életünkben és vigyáz ránk, s ha netán eltévelyedünk, Ő akkor is visszavezet bennünket nyájába, mint a jó Pásztor. "Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből. Az én Atyám, aki nekem adta őket, mindennél nagyobb, és senki sem ragadhatja ki őket az Atya kezéből." Jn 10, 27-29

Tegyük le életünket minden nap Isten kezébe, és ne pazaroljuk el erőnket arra, hogy feleslegesen aggodalmaskodunk előre, hogy mit hoz a holnap. Ne féljünk a holnaptól, hagyatkozzunk Istenre, bízzuk rá magunkat és kitartásunk gyümölcsöző lesz Isten szeretetében és bölcsességében.

(tk)