Legyetek irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas!

Jézus a hegyi beszédben így szólt tanítványaihoz: "Nektek, akik hallgattok engem, ezt mondom: Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket. Azokra, akik átkoznak titeket, mondjatok áldást, és imádkozzatok rágalmazóitokért. Ha arcul üt valaki, tartsd oda a másik arcodat is. Annak, aki elveszi köntösödet, add oda a ruhádat is. Mindenkinek, aki kér tőled, adj, és aki elviszi, ami a tied, attól ne kérd vissza. Úgy bánjatok az emberekkel, ahogy szeretnétek, hogy veletek is bánjanak.
Mert ha csak azokat szeretitek, akik titeket is szeretnek, milyen jutalmat várhattok érte Istentől? Hisz a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik. Ha csak azokkal tesztek jót, akik veletek is jót tesznek, milyen jutalmat érdemeltek? Hisz ezt a bűnösök is megteszik. Ha csak a visszafizetés reményében adtok kölcsönt, milyen hálára számíthattok? A bűnösök is kölcsönöznek a bűnösöknek, hogy ugyanannyit kapjanak vissza.
Szeressétek inkább ellenségeiteket: tegyetek jót, adjatok kölcsön, és semmi viszonzást ne várjatok. Így nagy jutalomban részesültök, és fiai lesztek a Magasságbelinek, hisz ő is jóságos a hálátlanok és a gonoszok iránt. Legyetek tehát irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas.
Ne mondjatok ítéletet senki fölött, s akkor fölöttetek sem ítélkeznek. Ne ítéljetek el senkit, s akkor titeket sem ítélnek el. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsátanak. Adjatok, és akkor ti is kaptok. Jó, tömött, megrázott és túlcsorduló mértékkel mérnek öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyannal mérnek majd nektek is." Lk 6,27-38

Elmélkedés az evangéliumhoz: "Legyetek irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas."

Jézus olyan tulajdonságokat kér tőlünk, ami azt is mondhatnánk, hogy egyszerűnek tűnnek, ha csak kimondjuk, de amint a szerint kell élni akkor, derül ki mennyire nehéz, de soha nem lehetetlen. Ezt csak az tudja, aki már megbocsájtott annak, aki ellene vétett, vagy aki megbántotta annak kész volt megbocsájtani, ha annak ellenére, hogy mások szidták és átkozták, ő tudott békés maradni és tudott áldást mondani.

Jézus nem csak a szenvedés és megbántás elviselését javasolja, hanem azt is, hogy ne mondjunk ítéletet senki fölött és mi fölöttünk sem ítélkeznek majd, és bocsássunk meg, mert akkor nekünk is meg fognak bocsájtani.

Ugye milyen jó lenne tudni, hogy senki nem pletykál rólad, hogy senki nem beszél ki a hátad mögött? Hát, akkor te sem tedd, és milyen jó lenne tudni, hogy nekem meg fognak bocsájtani, akkor elsőnek én bocsássak meg. Sok és mély tanítás rejlik ebben a szentírási részben, akár egész életünkre is elég lenne rajta elmélkedni, de össze is foglalhatnánk: "Tegyétek azt, amit szeretnétek, hogy veletek tegyenek az emberek."

Elmélkedés utáni fohász: Istenünk, a te irgalmadnak nincs határa és jóságod kincsestára kimeríthetetlen. Növeld kegyesen a neked szentelt nép hitét, hogy méltóképpen megértsük: mily nagy szeretettel teremtettél minket, hogyan nyertük el a megváltást Krisztus vére árán, és milyen csodálatos módon születtünk újjá a Szentlélekből. Aki élsz és uralkodol a Fiúval és a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen.

HI