Krisztus az örök élet Királya

"Uram, emlékezzél meg rólam, ha országodba érsz!"
Abban az időben mikor Jézust keresztre feszítették, a nép bámészkodott, a főtanács tagjai pedig gúnyolódtak: "Másokat megszabadított - mondták -, most szabadítsa meg önmagát, ha ő a Messiás, az Isten választottja."
Gúnyt űztek belőle a katonák is, odamentek és ecettel kínálták: "Ha te vagy a zsidók királya, szabadítsd meg magadat!" - mondták.
Felirat is volt a feje fölött: Ez a zsidók királya.
Az egyik fölfeszített gonosztevő káromolta: "Nem te vagy a Messiás? Szabadítsd meg hát magadat és minket is." A másik rászólt: "Nem félsz az Istentől? Hisz te is ugyanazt a büntetést szenveded. Mi legalább tetteink méltó büntetését kapjuk. De ez semmi rosszat sem tett."
Aztán hozzá fordult: "Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor országodba érkezel."
Ő ezt válaszolta neki: "Bizony mondom neked, még ma velem leszel a paradicsomban." Lk 23,35-43

Elmélkedés az evangéliumhoz: Ma van az egyházi év utolsó vasárnapja, ezért az utóbbi hetekben, olyan szentírási részeket olvastunk, amik az örök életről, világ végéről, Jézus második eljöveteléről szóltak. A mai vasárnap Jézus Krisztust, mint a mindenség királyát tárja elénk. Elgondolkodtató, hogy Jézus királysága itt a földön nem tűnik királyságnak. Pilátus előtt áll, fején töviskorona, vállán egy katona rongyos palástja, véres a teste a korbácsütésektől. Ilyen egy király? A földi királyok nem, mert azok hatalmaskodnak, uralkodnak a szegények felett és elnyomják őket. Terheket raknak az emberekre, amiket ők egy újjal sem mozdítanak meg. Az egyszerű ember közelükbe sem mehet, mert a katonái nem engedik. Itt hatalmas, de odaát? Odaát mi lesz vajon vele? A halál után.

Krisztus Király országa viszont nem ebből a világból való, ott, ahogy Jézus mondja a tanítványoknak, utolsókból lesznek az elsők és elsőkből utolsók. Ott nem az számít, mint a földi uralkodóknál, vezetőknél, hogy őket szolgáld éjjel nappal, hogy ne gondolkozz, csak teljesítsd, amit követelnek tőled, oda a hasonlók be sem tehetik a lábukat.

Isten országa, szeretet és jóság. Ott azok lesznek az elsők, akik itt a földön tudtak másokat szolgálni és akár életüket is adták másokért. Jézus meg is mutatja, mire gondol, amikor az utolsó vacsorán megmossa a tanítványok lábát és azt kéri tőlük, hogy tegyenek ők is hasonlóan, majd amikor eljön az ideje a keresztet is hordozza helyettünk és értünk, és engedi hogy keresztre is feszítsék.

Aki csak a külsőt látja, az nem érti, ezért is csóválják a fejüket a farizeusok és írástudók, ezért mondják, hogy ha másokat megmentett, most mentse meg magát, szálljon le a keresztről és hinni fogunk neki. Jézus nem ilyen hívőket keres, nem olyanokat, akik csodákat követelnek, hanem alázatosakat, akik meglátják az emberi arca mögött az istenit, mint az a bűnöző, akit jobbján feszítettek keresztre, mivel ő azt mondja: emlékezz meg rólam amikor országodba érsz. Neki mondja Jézus: "még ma velem leszel a paradicsomban." Ott a kereszten valaki felismerte, a szenvedési közepette. A másik bűnöző viszont azt mondta, hogy szálljon le Jézus a keresztről és mentse meg őt is. Mint ahogy a farizeusok, írástudók is, azt mondták, hogy ha leszáll a keresztről hisznek majd neki, de Jézus hallgat, nem ilyenekre van szüksége.

Krisztus Király, vagyis az életem ura, tényleg? Engedem neki, hogy ura legyen?

Ha király, akkor országa van, ha országa van, akkor törvényei is. Az egyházi év lezárulta mindig alkalom lehet a számadásra is: hogy állok én most, s hogy álltam az elmúlt évben Krisztus király törvényének követésével, szolgálatával?

Elmélkedés utáni fohász: Mindenható Istenünk, te öröktől fogva úgy határoztál, hogy szeretett Fiadban, a mindenség Királyában megújítasz mindent. Add, hogy az egész teremtett világ megszabaduljon a bűn szolgaságától. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen.

HI