Krisztus a feltámadásban örök életet ad nekünk

Abban az időben odajárultak Jézushoz néhányan a szadduceusok közül, akik azt tartják, hogy nincs feltámadás, és megkérdezték tőle: "Mester! Mózes meghagyta nekünk: Ha valakinek meghal a testvére, és asszonyt hagy maga után, gyermeket azonban nem, akkor a testvér vegye el az özvegyet, és támasszon utódot testvérének.
Volt hét testvér. Az első megnősült, aztán meghalt utód nélkül. Az asszonyt elvette a második, aztán a harmadik, majd sorra mind a hét. De mind úgy halt meg, hogy nem maradt utód utána. Végül az asszony is meghalt. A feltámadáskor vajon kié lesz az asszony? Hisz mind a hétnek felesége volt."
Jézus ezt válaszolta nekik: "A világ fiai nősülnek és férjhez mennek. Akik pedig méltók rá, hogy eljussanak a másik világba és a halálból való feltámadásra, nem nősülnek, s nem is mennek férjhez. Hiszen már meg se halhatnak többé, mert az angyalokhoz hasonlítanak, és az Istennek a fiai, mert feltámadtak. Arról, hogy a halottak feltámadnak, már Mózes is beszélt a csipkebokorról szóló részben, ahol az Urat Ábrahám Istenének, Izsák Istenének és Jákob Istenének nevezi. Isten azonban nem a holtaké, hanem az élőké, hiszen mindenki érte él." Erre néhány írástudó megjegyezte: "Mester, helyesen válaszoltál." Nem is mertek többé tőle semmit sem kérdezni.
Lk 20,27-40

Elmélkedés az evangéliumhoz: A szadduceusok, farizeusok, írástudók, főpapok, mindig csak azért keresték Jézust, hogy valami kivetnivalót találjanak benne. Ez, így volt régen, és így van napjainkban is sokszor. Amikor valaki keresőnek mondja magát, de mindenben csak a kivetnivalót keresi, és csak arról beszél. Az ilyen ember, soha semmit nem fog Jézusból és tanításából megismerni. A mai evangéliumban is a szadduceusok, akik nem hittek a feltámadásban, mégis egy történettel próbálják Jézust tőrbe csalni, hogy kié lesz az asszony a menynek országában, ha hét testvér mindegyike feleségül vette egymás után. Jézus finoman próbálja őket rávezetni, hogy rossz a kérdés, mert nem azzal kéne foglalkozzanak, hogy kié lesz az asszony odaát, hanem inkább azzal, hogy ők vajon oda kerülnek-e vagy sem. Ez fontosabb kérdés lenne.

Tehát, ha olvassuk a Szentírást, vagy hallgatunk egy prédikációt, ne a kivetnivalót keressük hanem a bölcsességet, Isten mit akar nekem megtanítani ezáltal. Keressem, a tanítás mély értelmét.

Aki csak kivetnivalót keres és aki csak tőrbe akar csalni másokat a kérdéseivel, az soha nem fog igazi választ kapni, és nem is fog az igazság ismeretére eljutni. Fogadjuk el azt is, hogy ha Istenről akarunk beszélni, nagyon sok mindent nem fogunk megérteni, és talán nem is kell mindent megértsünk, vagy megmagyarázzunk.

Elmélkedés utáni fohász: Istenünk, világ Teremtője, a te akaratod szabja meg a századok folyását. Hallgasd meg imádságunkat, és adj zavartalan békességet, hogy hitünk növekedjen, és minél többen meghallják hívó hangodat. Krisztis a mi Urunk által. Ámen

HI