Középkori szentek bölcsessége a KERESZT-ről

2020.03.22
  • A kereszt a bűnök halála, s minden erénynek forrása és élete. (Damiáni Szent Péter)
  • A kereszt hozza szövetségbe az eget a földdel. (Damiáni Szent Péter)
  • A kereszt halált hozott Krisztusnak, de üdvöt a kereszténynek. (Szent Anzelm)
  • A kereszt fájából mindig élet fakad, gyümölcse édes, az öröm olaját csepegteti, s a lelki gyönyörűségek balzsama árad belőle. (Clairvaux-i Szent Bernát apát)
  • A kereszt sarkait négy erénynek drágagyöngye ékesíti: fenn ragyog a szeretet, jobbra az engedelmesség, balra a türelem, lenn az alázat. (Clairvaux-i Szent Bernát apát)
  • Isten királyi hajlékába csak a kereszt ajtaján át vezet az út. (Clairvaux-i Szent Bernát apát)
  • Minden nehéz, kemény megpróbáltatásunkban egyedüli reményünk a kereszt. (Szent Bonaventúra)
  • A kereszt Krisztus haláláig a gonoszok büntetőeszköze volt, most pedig a győzelem emlékjele, az egyház büszkesége. (Szent Bonaventúra)