Keresztes Szent János mondásai

2020.04.01
  • Az a lélek, mely Isten kedvéért azon fárad, hogy Istenen kívül semmihez se ragaszkodjék, nagyon hamar eljut az Istennel való egységre.
  • A tiszta szívűek Isten szeretetében és kegyelmében élnek. A tiszta szívűeket az Üdvözítő boldogoknak magasztalja, azaz olyanoknak, akiket egészen eltölt az Isten szeretete, mert Isten ezt a boldogságot a szeretethez fűzte, és nem máshoz.
  • Aki Istent igazán szereti, az nem szégyenkezik a világ előtt azon cselekedetei miatt, amelyeket Istenért végzett és nem rejti el őket még akkor sem, ha az egész világ helytelennek tartaná is azokat.
  • Aki Isten iránt való tiszta szeretetből dolgozik, az nem törődik azzal, hogy az emberek látják-e, sőt azzal sem, hogy Isten megtudja-e azt a jót, amit művelt, ó éppoly örömmel folytatná a munkáját akkor is, ha Isten tudomást se venne róla.
  • A szeretet, hallgatás és önmegtagadás útja vezet a bölcsességhez. Nagy bölcsesség jele hallgatni és szenvedni tudni, és mások szavaival, tetteivel és életével egyáltalán nem törődni.
  • Vigyázz arra, hogy mások dolgaiba ne avatkozzál és még gondolatban se foglalkozzál velük, mert különben rosszul fogod teljesíteni saját kötelességedet.
  • Soha ne gondolj rosszat testvéredről, mert az ilyen gondolat megzavarja a szív tisztaságát.
  • Ha az embernek mindig jól megy dolga és - mint a közmondás mondja, - mindene megvan, amit szeme-szája kíván, akkor inkább félnie kell, nem örülnie, mert ez alkalmat szolgáltathat arra, hogy Istenről megfeledkezzék.
  • Mivel a halál óráján meg kell bánnod azt, hogy az eddigi időt nem fordítottad Isten szolgálatára, miért nem használod azt most olyan módon, amint halálod óráján kívánni fogod, hogy fölhasználtad volna.

fotó: canva