Jézus ujjongó hálaadása a Szentlélekben

Amikor a hetvenkét tanítvány nagy örömmel visszatért küldetéséből, Jézus felujjongott a Szentlélekben, és így imádkozott: "Áldalak téged, Atyám, mennynek és földnek Ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől, és a kicsinyeknek jelentetted ki. Igen, Atyám, így tetszett neked.
Mindent átadott nekem Atyám. Senki más nem ismeri a Fiút, csak az Atya; és az Atyát sem ismeri senki, csak a Fiú, és az, akinek a Fiú ki akarja jelenteni." Jézus ezután tanítványaihoz fordult, és külön nekik mondta: "Boldog a szem, amely látja, amit ti láttok. Mondom nektek, sok próféta és király szerette volna látni, amit ti láttok, de nem látta, és hallani, amit ti hallotok, de nem hallotta." Lk 10,21-24

Elmélkedés az evangéliumhoz: Az Isten országa megértése, elfogadása, közelebb áll a szegényekhez, és kitaszítottakhoz. Vajon miért? Talán azért mert a szegény ember megtapasztalja a nélkülözést, a szenvedést, a fájdalmat és az egyedüllétet és még azt is, hogy Istenre és sokszor az emberek jóindulatára van utalva. A gazdag emberek közül azért van olyan kevés, aki nem érti Isten országának titkait, mert ő biztos benne, hogy el tud érni, meg tud venni, vagy el tud rendezni, de Isten országát nem veheti meg és nem is fizethet le senkit érte, hogy elnyerje. A gazdagok, sokszor hangoztatják, hogy nincs szükségük senkire, főleg nem Istenre.

Jézus a mai evangélium tanítása szerint ennek örül, hogy Isten a bölcsek és okosak elől is elrejti országának titkait. A bölcsek és okosak, mindent meg akarnak magyarázni, csak azt tudják elfogadni, amire van észérv, magyarázat, amit meg tudnak érteni. Azonban, Isten országa nem ilyen, annak megértése lehetetlen, a hit erejével fogadja el az ember.

Elmélkedés utáni fohász: Istenünk, lelkesítsd szívünket egyszülött Fiad útjának előkészítésére, hogy a vele való találkozás által megtisztult lélekkel szolgáljunk téged. A mi Urunk Jézus Krisztus a te Fiad által, aki veled él és uralkodik, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

HI