Jézus nevéért gyűlölhetnek minket, de lelkünknek nem árthatnak

Abban az időben Jézus így készítette elő tanítványait a rájuk váró megpróbáltatásokra: "Kezet emelnek rátok, és üldözni fognak benneteket. Kiszolgáltatnak a zsinagógáknak és börtönbe vetnek. Királyok és helytartók elé hurcolnak az én nevemért, azért, hogy tanúságot tegyetek. Véssétek hát szívetekbe: Ne törjétek fejeteket előre, hogyan védekezzetek. Én olyan ékesszólást és bölcsességet adok majd nektek, hogy egyetlen ellenfeletek sem tud ellenállni vagy ellentmondani.
Kiszolgáltatnak benneteket a szülők, testvérek, rokonok és barátok, s közületek némelyeket meg is ölnek. Az én nevemért mindenki gyűlölni fog titeket. De egyetlen hajszál sem vész el a fejetekről. Állhatatossággal őrzitek meg lelketeket."Lk 21,12-19

Elmélkedés az evangéliumhoz: Jézus nem csak meghív és utána magadra hagy, hogy kezdj valamit a meghívással, hanem fel is készít. A mai evangéliumban, nem épp a legkényelmesebb életre készít fel, hanem a nehézségekre, hogy üldözni fognak, hogy börtönbe vetnek. Jézus azzal erősít meg, hogy nem hagy magunkra és nem kell azon gondolkozzunk, hogy mit is mondjunk, vagy mi is lesz, mert majd Ő lesz az aki bölcsességgel erősít meg, hogy tanúságot tehessünk majd róla. A Krisztusban hívőket mindig is érte vádaskodás, sokszor a hitetlenek részéről, máskor meg azért, mert kíváncsiak voltak, hogy mit válaszol a hívő, tud e védekezni. A mai világban is eléggé elhatalmasodik a hitetlenség, és aki nem hisz Istenben, annak szálka a szemében legtöbbször a hívő, hogy az a másik miért tud hinni. Azt látom legtöbbször a hitetlen is keresi Istent, talán csak nem tudja megfogalmazni, hogy kit keres, és fél beismerni, hogy Isten az aki hiányzik az életéből és nem más.

Jézus arra készít fel, hogy maradj meg hívőnek, ne ess kétségbe, és ne félj semmitől, ő gondodat viseli.

Mi csak állhatatosan őrizzük meg hitünket.

Elmélkedés utáni fohász: Istenünk, a szentek életük példájával mutatták meg, hogy a benned való hit erősebb mindennél, ezért volt számukra lehetséges, hogy életük utolsó pillanatáig is kitartsanak melletted. A szentek nagyszerű példája sarkall minket is, hogy kövessük őket, és ne azt nézzük, hogy szorongatnak e minket hitünkért vagy sem, hanem, hogy a hitünket állhatatosan megtartjuk, Jézus Krisztus a te fiad által, aki vele él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen

HI