Jézus második eljövetele mindenkit személyesen érint

Jézus így beszélt tanítványaihoz második eljöveteléről: "Mint ahogy Noé korában történt, úgy lesz az Emberfia napjaiban is. Ettek, ittak, házasodtak, férjhez mentek addig a napig, amíg Noé be nem szállt a bárkába. Akkor jött a vízözön, és elpusztította valamennyit. Ugyanígy történt Lót napjaiban is. Ettek és ittak, adtak és vettek, ültettek és építettek. De amelyik napon Lót elhagyta Szodomát, kénköves tűzeső hullott az égből, és elpusztította valamennyit. Ugyanígy lesz azon a napon is, amikor az Emberfia megjelenik. Aki abban az órában a háztetőn tartózkodik, és holmija van lenn a házban, le ne jöjjön érte, hogy elvigye! Aki a mezőn lesz, haza ne jöjjön! Emlékezzetek Lót feleségére! Aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt; aki pedig elveszíti, megmenti azt az (örök) életre. Mondom nektek; azon az éjszakán ketten lesznek egy fekvőhelyen; az egyiket felveszik, a másikat otthagyják. Két asszony együtt őröl; az egyiket felveszik, a másikat otthagyják. Ketten lesznek a mezőn; az egyiket felveszik, a másikat otthagyják." A tanítványok megkérdezték: "Hol lesz ez, Uram?" Azt felelte: "Ahol a holttest van, odagyűlnek a sasok." 

Lk 17,26-37

Elmélkedés az evangéliumhoz: Jézus első eljövetele csendben történt, senki semmit nem sejtett abból, hogy a Messiás, a világ üdvözítője ott fog megszületni Betlehemben egy jászolban. Akik tudták, mint Heródes udvarában a bölcsek, ők meg igyekeztek hallgatni vele, nehogy kitudódjon.

Jézus második eljöveteléről tanít a mai evangéliumban, és ez a második sem fog az elsőtől eltérni.

Jézus a második eljövetelét egyrészt hasonlítja Noé korára, mert akkor is, az emberek el sem tudták hinni, hogy akkora eső lesz, hogy kiterjed a földre, ők csak ettek, ittak, házasodtak, élték a mindennapjaikat, egészen addig a napig, amikor is Noé beszállt a bárkába, mert akkor kezdett el esni az eső. Lót is, családjával a bűnös városban, Szodomában élt, de amint ő eljött a városból, kénköves tűzeső hullott az égből.

"Aki meg akarja menteni az életét, elveszíti azt, aki pedig elveszíti, megmenti azt az (örök) életre."

Ezért is olyan nehéz az ember dolga, mert nem tudja, mikor jön el Jézus újra, és így vagy mindig készenlétben várja, mint ahogy az Jézus tanácsolja, vagy azt mondja, hogy majd csak van még időm, és ahogy eddig is, a hasonló gondolkodású embereket megint csak meglepetésként fogja érni az eljövetel.

Ezért hát, fontoljuk meg Jézus tanítását, legyünk mindig készek, várjuk érkezését nagy szeretettel és örömmel, és így biztos nem lesz félelem a szívünkben.

Elmélkedés utáni fohász: Urunk Jézus Krisztus, várunk rád, várjuk, hogy találkozzunk veled, mint ahogy várták az apostolok is. Segíts erőtlenségünkben, hogy a világi gondok, ne tűnjenek fontosabbnak, mint az örök élet és tudjunk minden nap jól dönteni. Urunk, te mindig időt adsz a megtérésre, az önvizsgálatra, segíts ebben is, hogy felismerjük a bűneinket, amik tőled legfőbb jótól eltávolítana, és legyen erőnk nemet mondani. Aki az atyával és a Szentlélekkel élsz mindörökkön örökké. Ámen.