Jézus azokat nevezi anyjának és testvéreinek, akik a mennyei Atya akaratát teljesítik

Egy alkalommal Jézus éppen a népsokaságot tanította. Eközben anyja és rokonai odaérkeztek, és kint várakoztak rá, mert beszélni akartak vele. Valaki szólt is Jézusnak: "Anyád és rokonaid kint várnak, és beszélni akarnak veled."
Jézus erre így válaszolt annak, aki szólt neki: "Ki az én anyám, és kik az én rokonaim?" Majd kitárta kezét tanítványai felé, és így szólt: "Ezek az én anyám és rokonaim. Aki teljesíti mennyei Atyám akaratát, az mind testvérem, nővérem és anyám." Mt 12,46-50

Elmélkedés az evangéliumhoz: Amikor Jézus az ő követéséről beszél, akkor azt kéri, hogy aki jobban szereti apját, anyját, testvérét vagy önmagát nem méltó hozzá, de az Isten ügyét ő maga is legfontosabbnak tartja, mert amikor rokonai meglátogatják, akkor nem rohan ki őket különleges kegyben részesíteni, hanem azt mondja, hogy mindaz, aki teljesíti a mennyei Atya akaratát, az mind testvére, nővére és anyja.

Ma Mária templomba való bemutatását ünnepli az Anyaszentegyház, és látjuk mekkora kegyelemben részesül Mária, hogy Jézust a Megváltót megszülte, mindemellett, Mária nem élt vissza azzal, hogy Jézusnak édesanyja, habár Jézus első csodájánál, a Kánai menyegzőn, mégis ő az aki szól Jézusnak, hogy nincs boruk. Mária nem mond Jézusnak semmit csak a szolgáknak, hogy tegyék meg, amit Jézus mond. Ezért is van jelen az Egyházban a mély Mária tisztelet, és ezért is fohászkodnak közbenjárásért hozzá, hogy miként a kánai menyegzőn, úgy most is, legyen az emberiség közbenjárója.

A mai evangéliumban, amikor arról olvasunk, hogy meglátogatják Jézust, azt hinnénk Jézus elé rohan, és félretesz mindent, hogy Máriával legyen, édesanyjával, de nem így tesz, Jézus folytatja a tanítást, és minden őt hallgatót és mindazt aki a mennyei Atya akaratát megteszi, testvérének, nővérének és anyjának nevezi. Ezzel Máriát nem nézi le, hanem minket felemel, magához közelebb vonzz, hogy megértsük milyen mélységek kapcsolat lehetséges Jézussal.

Teljesítjük-e a mennyei Atya akaratát? Akarunk -e Jézus családjába tartozni?

Elmélkedés utáni fohász: Istenünk, te arra tanítasz, hogy ne arra várjunk, hogy nekünk szolgáljanak, hanem, hogy mi szolgálhassunk másokat. Kérünk, tégy mindenkit munkájában serénnyé és szelíddé, az imádságban pedig állhatatossá. A mi Urunk Jézus Krisztus a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

HI