Jeruzsálem pusztulása után kibontakozik majd az Isten országa

Abban az időben Jézus a következő hasonlatot mondta tanítványainak:

"Nézzétek a fügefát és a többi fákat! Amikor látjátok, hogy már hajtanak, tudjátok, hogy közel van a nyár. Ugyanígy ti is, amikor látjátok, hogy mindez bekövetkezik, tudjátok meg, hogy közel van az Isten országa.
Bizony, mondom nektek: Nem múlik el ez a nemzedék, amíg mindez meg nem történik. Ég és föld elmúlnak, de az én igéim el nem múlnak." Lk 21,29-33

Elmélkedés az evangéliumhoz: Jézus máskor is tanított arról, hogy az emberek mennyire tudnak a természet jeleiből olvasni, de vajon Jézus tanításait meg tudják e érteni. Azt látjuk, hogy nem igazán. Berendezkedünk a világba, mindent szépen elrendezünk, életünk utolsó pillanatáig igyekszünk azt biztonságban tudni, de az mondjuk nem is lenne gond, csak az a gond, hogy az örök életért olyan keveset teszünk, mindig halogatjuk és azt hisszük, hogy mindig lesz időnk változni, jobbá válni, megtérni, komolyan hinni.

Minden elmúlik, az ég is és a föld is, de Jézus igéi el nem múlnak, vagyis Jézus tanítása örök és soha nem változik, és el nem múlik.

Jó ezt hallani, mivel a mai világban milyen könnyen változnak a vélemények, változnak a politikai helyzetek, átírják a történelmet is ha kell, és amikor minden gyorsan változik, akkor Isten igéje mégsem változik.

Jézus tanítását, kétezer év óta folyamatosan olvassuk, mindig azokat a történeteket, gyógyításokat és tanításokat, ez erősíti a hitünket.

Elmélkedés utáni fohász: Istenünk, te azt akartad, hogy Egyházad minden nép számára az üdvösség jele és eszköze legyen, és Krisztusnak üdvözítő tevékenysége által maradjon fenn a világ végezetéig. Szítsd fel híveid szívében a hivatástudatot az egész világ üdvösségének munkálására, hogy akaratod szerint minden nemzet egyetlen családdá forrjon eggyé. Krisztus a mi Urunk által. Ámen.