Aki az Atya akaratát cselekszi, az eljut a mennyek országába

A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz:
"Nem mindaz, aki azt mondja nekem: Uram, Uram! - jut be a mennyek országába, hanem csak az, aki teljesíti mennyei Atyám akaratát.
Aki hallgatja tanításomat, és tettekre is váltja, hasonlít a bölcs emberhez, aki házát sziklára építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvöltött a szél és rázúdult a házra, de az nem dőlt össze, mert sziklára épült.
Mindaz pedig, aki hallgatja ugyan tanításomat, de tettekre nem váltja, hasonlít a balga emberhez, aki házát homokra építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvöltött a szél és rázúdult a házra. Az összedőlt, és nagy romhalmaz lett belőle."Mt 7,21.24-27

Elmélkedés az evangéliumhoz: Ki jut be a mennyek országába? Vallásosak, hívők? Sokszor belegondolunk valljuk meg, mindannyian, de a vallásosságnál több kell. Sokan hallgatják Jézus szavait, csodálatosnak is tartják, de mégsem tesznek érte semmit, nem változtatnak az életükön, mindent ugyan úgy élnek, mint előtte.

Jézus a mai evangéliumban úgy tanít, hogy nem elég hallgatni az ő tanítását, hanem meg is kell azt tartani. Aki hallgatja őt, de nem tesz semmit, nem valósítja meg azt balga emberhez hasonlítja, aki homokra építi házát, vagyis semmi alap, semmi erő, semmi biztonság, így hiába is építi meg házát, ha jön az árvíz, ha jönnek a gondok, akkor összedől a ház, mert nincs, ami megtartsa. Nézzünk szét hány életnél látjuk ugyan ezt, biztosnak tűnik erősnek, szépen halad előre, mégis, amikor valami gond alakul az életükben összetörnek, és kezdenek vádaskodni, hogy ki a hibás, azért ami velük történt.

Aki viszont nem csak hallgatja, de meg is tartja mindazt, amiről Jézus beszél, őket hívja Jézus okosaknak, akik sziklára építik házukat, sziklára, vagyis Jézusra építik az életüket, jöhet bármi, gond és baj, a ház szilárdan fog állni, és semmi nem fogja megingatni hitében.

Az adventi időben, szakítsunk időt, hogy magunkba nézzünk, hogy saját életünkről elgondolkozzunk, mire is építem, mi az alapja az életemnek. Hallgatom Jézus tanítását, de vajon meg is tartom? Jézus tanítása szerint élek?

Elmélkedés utáni fohász: Urunk, Jézus Krisztus, sokan vágynak hallgatni a te tanításodat, de kevesen vannak, akik aszerint élni is akarnak, talán félnek, hogy olyat kérsz tőlük amit nem fognak tudni megtenni, lehet, hogy még várnak kicsit, hogy ha több idejük lesz akkor több időt szánnak rád is. A szentek voltak azok, akik mindig megmutatták, hogy az evangélium szerinti élet boldoggá tesz. Adj mindenkinek lehetőséget, hogy időben felismerje tanításodat és a benne rejlő erőt. Ámen.

HI