A templom az imádság háza

Amikor Jézus Jeruzsálemben tartózkodott, bement a templomba, és kiűzte onnan a kereskedőket. Ezt mondta nekik: "Írva van: »Az én házam az imádság háza. Ti pedig rablóbarlanggá tettétek.«"
Ott tanított azután mindennap a templomban. A főpapok, az írástudók és a nép vezetői az életére törtek. De nem tudták eldönteni, hogy mit tegyenek vele, mert az egész nép odaadó figyelemmel hallgatta (tanítását). Lk 19,45-48

Elmélkedés az evangéliumhoz: Jézus, amikor felmegy Jeruzsálembe és látja, hogy a templom, az imádság háza, már nem azt a szerepet tölti be az emberek életében, amire építve lett, kiűz mindent és mindenkit, aki nem tartozik oda. Megtisztítja a templomot, majd elkezd ott tanítani. A nép ámulva hallgatja, míg a főpapság az életére tör.

A templom számunkra is Isten háza, az imádság háza, ezért fontos helyet kellene betöltsön az életünkben, akár ha napközben bemegyek elmondani egy fohászt, vagy csak kicsit megnyugodni, akár ha szentmisére vagy Szentségimádásra térek be oda.

Sokan hivatkoznak arra, hogy Isten mindenhol ott van, ezért miért is kellene templomba menni, vagy misére járni... . Hát igen, Isten mindenhol jelen van, de mégiscsak a templom az felszentelt hely, több mint a mi konyhánk, vagy szobánk, vagy házunk bármelyik része, na meg persze, a templomban gyűlik össze a közösség, és a közösség erősíti a tagjait, együtt és egymásért is imádkoznak. Ha nem lett volna szükség templomra, akkor Jézus sem ment volna fel Jeruzsálembe, vagyis, ha Jézus ezt fontosnak tartotta, ki vagy te, hogy felülbíráld, és azt mond, hogy te jobban tudod.

Elmélkedés utáni fohász: Istenünk, tedd készségessé híveid akaratát, hogy a megváltás gyümölcséből, egyre bővebben részesedve, mindinkább megtapasztaljuk atyai jóságodat. a mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

HI