A rossz szolga csak annyit tesz, amennyi a kötelessége

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:

Melyiktek mondja béresének vagy bojtárjának, amikor a mezőről hazajön: "Gyere ide tüstént, és ülj asztalhoz." Nem ezt mondja-e inkább: "Készíts nekem vacsorát, övezd fel magadat, és szolgálj ki, amíg eszem és iszom! Aztán majd ehetsz és ihatsz te is?" S talán megköszöni a szolgának, hogy teljesítette parancsait? Így ti is, amikor megteszitek, amit parancsoltak nektek, mondjátok: haszontalan szolgák vagyunk, hiszen csak azt tettük, ami a kötelességünk volt. Lk 17,7-10

Elmélkedés az evangéliumhoz: Istennel szemben sokan hiszik azt, hogy csak azért van, hogy amikor gondunk van és kérünk valamit, akkor teljesítse, ha nincs semmi gond, akkor meg, szépen hagyjon minket békében élni, szórakozni itt a földön.

Jézus a mai evangéliumban egy példázattal mutatja meg, hogy ha egy béres, vagy bojtár hazatér este a munkából melyik gazda ülteti le asztalhoz és szolgálja ki? Egyik sem, hanem ha hazaérnek otthon még szolgálnak, és ha minden rendben, és a ház ura nem ad nekik több munkát, akkor ehetnek és pihenhetnek ők is. Ezért ha Isten a ház ura és mi végezzük életünk folyamán amit tennünk kell, akkor nem kiálthatunk felé, hogy gyere szolgálj ki. Sok ember azért is csalódik Istenben, mert így tudja elképzelni, hogy ha baja van Isten majd kiszolgálja, ha meg nem tenné meg, akkor még az ember az aki megharagszik. Ne feledjük el, hogy Isten a teremtő, mi csak teremtmények vagyunk.

Elmélkedés utáni fohász: "Isten egyszülött Fia, Örök Ige! Taníts meg engem igaz nemeslelkűségre! Taníts meg, hogy úgy szolgáljak neked, amint az téged megillet. Adni latolgatás nélkül - harcolni, nem ügyelve sebeimre - dolgozni, pihenést nem keresve - magamat egészen föláldozni, és érte jutalmat sohasem várni. Legyen nekem elég az a boldog tudat, hogy szent akaratodat mindig teljesítem." Loyolai Szent Ignác