A jerikói vak azt kívánta, hogy lásson. Lássuk meg mi is a helyes utat!

Amikor Jeruzsálembe menet Jézus Jerikó városához közeledett, egy vak koldus ült az út szélén. Amint ez meghallotta, hogy sokan vonulnak arra, megkérdezte, mi történik. Mondták neki, hogy a názáreti Jézus jön errefelé. Erre kiáltozni kezdett: "Jézus, Dávid fia könyörülj rajtam!" Akik elöl mentek, csitították, hogy hallgasson. De ő annál jobban kiáltotta: "Dávid fia, könyörülj rajtam!"
Jézus ekkor megállt, és szólt, hogy vezessék hozzá. Amikor odaért, megkérdezte: "Mit akarsz, mit tegyek veled?" A vak könyörgött: "Uram, hogy lássak!" Jézus így szólt hozzá: "Láss! Hited meggyógyított téged." Azonnal visszanyerte látását. Dicsőítette Istent, és követte őt. Ennek láttára az egész nép áldotta Istent. Lk 18,35-43

Elmélkedés az evangéliumhoz: Amikor a koldus meghallotta, hogy a názáreti Jézus megy arra, megérezte, hogy ez az ő lehetősége, hogy végre meggyógyuljon. Nem marad csendben, nem várja, hogy valaki majd megkönyörüljön rajta, vagy hátha Jézus észreveszi. Elkezd kiabálni, "Jézus Dávid fia könyörülj rajtam!" Akik Jézus előtt haladtak még csitítják is, hogy ne kiabáljon, de ő minden erejét összeszedi, talán utolsó reményét is érezte Jézusban, még hangosabban kiált, míg Jézus meg nem hallja. Amikor Jézus kéri, hogy vezessék hozzá, felhangzik a várva várt kérdés: "Mit akarsz, mit tegyek veled?" Uram, hogy lássak, - mondja a koldus, mire Jézus csak annyit felel, láss.

Mennyi akadály, vehet körül, ha Jézussal akarsz találkozni, főleg ha gyógyulni szeretnél. Tudsz e kiáltani, akkor is, amikor mindenki csitít? Meg tudod-e fogalmazni mit szeretnél, ha Jézus megkérdezné? Hiszed-e, hogy meg is adhatja?

A vak koldus, hitte, hogy Jézus képes visszaadni a látását, ezért nem alamizsnát, nem kenyeret kért, hanem ami számára hiányzott a teljes élethez, a látást.

Néha, merni kell nagyon kérni, nagyot álmodni, és többet kérni a mindennapi kenyérnél is.

Elmélkedés utáni fohász: Szentlélek Úristen, te erőt öntesz az szívünkbe és segítesz megfogalmazni azt, amire legnagyobb szükségünk van. Sokszor van, hogy téves dologtól reméljük a boldogságot és a békét, mutasd meg az igazi értékeket, Krisztus a mi Urunk által, aki veled él és uralkodik, Isten mindörökkön örökké. Ámen.