IMÁK

Mester! Érintsd meg a szívem!

Hogy megújuljon a lelkem,

Hogy begyógyuljon a sebem,

Hogy viselhessem keresztem,

Hogy lássa arcod két szemem,

Hogy szikla legyen a hitem,

Hogy hallja szavad a fülem,

Hogy Te légy minden reményem,

Hogy áldássá legyen kezem,

Hogy bocsájtassék sok vétkem,

Hogy dicsérhessen énekem,

Hogy Tiéd legyen életem,

Mester! Meg a szívem! Ámen


Nincs oly mélység, ahová el nem ér segítő kezem,

hisz magam vagyok a mélység.

Nincs oly fájdalom, amelyre gyógyírt ne jelentenék,

hisz magam vagyok a balzsam.

Nincs oly súlyos magány, melyben

Veled meg nem osztoznék,

hisz magam vagyok a jelenlét.

Nincs oly félelem, melyet szerte nem oszlatnék,

hisz magam vagyok a békesség.

Nincs oly Lélek, kit alázattal ne szolgálnék,

hisz magam vagyok a szeretet.


Én Üdvözítőm!

Oltalmadban bízva Neked ajánlom mindazt, ami most kísért:

az aggodalmakat, melyek összezavarnak,

a félelmeket, melyek fojtogatnak,

a bajokat, melyek körülvesznek,

és a szenvedések, fájdalmak miatti

reményvesztettséget, melyek hullámai eltemetnek.

Uram! Adj békét szívem nyugtalanságának!

Engedd éreznem, hogy itt vagy velem!

Mutasd meg irgalmadat gyöngeségemben,

és szereteted hatalmát szükségemben!

Gyógyító erőddel látogass meg Jézusom! Ámen


Adj időt a gondolatnak -
Erőd forrása ez.
Adj időt az imának -
A legnagyobb erő a Földön ez.
Adj időt a mosolynak -
A lélek zenéje ez.
Adj időt a játéknak -
Az örök ifjúság titka ez.
Adj időt a szeretetnek
s légy szeretett -
Isten adománya ez.Adj időt az adakozásnak -
Önzésre nem juthat idő.
Adj időt az olvasásnak -
A bölcsesség kútja ez.
Adj időt a barátságnak -
A boldogság útja ez.
Adj időt a munkának -
A siker ára ez.
Adj időt a szeretetnek
A Mennyek kulcsa ez. (Teréz anya)


Tiéd vagyok,
Érted születtem,
Mit kívánsz tenni velem?
Fenséges Méltóság,
Örök Bölcsesség,
Jóság, amely elárad lelkemben.
Isten, fenség, egyedüli Létező,
Irgalmasság,
Lásd, milyen hitvány az a lény,
aki ma ezekkel a szavakkal hirdeti szeretetedet:
MIT KÍVÁNSZ TŐLEM, URAM?
TIÉD VAGYOK, MIVEL TE TEREMTETTÉL,
TIÉD, MIVEL MEGVÁLTOTTÁL,
TIÉD, MIVEL ELVISELSZ,
TIÉD, MIVEL HÍVTÁL,
TIÉD, MIVEL VÁRTÁL,
TIÉD, MIVEL NEM VESZTEM EL.
MIT KÍVÁNSZ TŐLEM? (Avilai Szent Teréz)


Uram Istenem én reményem, hallgass meg engem!
Ne engedd, hogy belefáradjak keresésedbe,
Adj erőt mindenütt. Arcod látására törekedjem.
Önts belém reményt, hogy minden lépéssel közelebb kerüljek hozzád.
Te ismered erőmet, és gyöngeségemet.
Őrizd az egyiket, gyógyítsd a másikat.
Te juss eszembe mindenütt. (Szent Ágoston)


Az öröm imádság, az öröm erő.
Az öröm háló, amellyel lelkeket foghatunk.
Isten szereti az örvendező imádságot.
A legjobb módja, hogy Istennek hálát adjunk:
ha dolgunkat örömmel tesszük.

A szerető szív vidám szív.
Ne engedd, hogy a gondok úgy hatalmukba kerítsenek;
hogy miattuk elfelejtsz örülni a feltámadt Krisztusnak.

Mindnyájan Istenhez vágyódunk, a mennyországba,
de hatalmunkban áll, hogy már most és itt nála legyünk a mennyben,
s minden pillanatban, boldogságban részesüljünk.
Ez azt jelenti:
szeressünk úgy, ahogyan ő szeret,
segítsünk, ahogyan ő segít,
adjunk, ahogyan ő ad,
szolgáljunk, ahogy ő szolgál,
mentsük meg az embert,
ahogyan ő megment minket,
huszonnégy órán át vele legyünk,
és a legnyomorúságosabb öltözékben is felismerjük.

(Kalkuttai Boldog Teréz)


"Azt a keresztet, amely most annyira a válladat nyomja mielőtt elküldte volna hozzád az Úr, mindenható szemével megvizsgálta, szerető irgalmával átmelegítette, mindkét kezével méregette, vajon nem nagyobb-e, nem nehezebb-e a te számodra, mint amennyit elbírsz. Azután megáldotta, szent kegyelmével, irgalmával megillatosította. Reád és bátorságodra tekintett. Így érkezik a mennyből a kereszt, mint Isten köszöntése. Mint a te Istened szeretetének irgalmas ajándéka." (Szalézi Szent Ferenc)


Égi szerelem

Eget ígér szavad, de meg nem indít,
Hogy megszeresselek, ó, Istenem,
S hogy bánatot ne tegyek lelkeden,
Bosszuló poklod átka meg nem indít.

Csak magadért szeretlek, és megindít,
Gunyolt kereszten függve testedet,
Sajogva látni rajta hét sebed,
Halálos fájdalmad szeretni indít.

Csak áldozat, amit nyujthat kezem,
S ha nincs menyország, akkor is szeretlek,
S ha nincs pokol, akkor sem vétkezem.

Szerelmemért nem várok én szerelmet,
És mégha nem remélnék remélhetni
De téged, Úr, szeretnélek szeretni. (Avilai Szent Teréz)


Hozzon a mai nap belső békét a számodra.
Bízz az Istenben annyira, hogy tudd, pontosan ott vagy, ahol lenned kell.
Ne felejtsd el a végtelen lehetőségeket, amelyek a hitből erednek.
Használd az adottságokat, amelyeket kaptál, és add tovább a szeretetet, amely megadatott számodra.
Légy elégedett abban a tudatban, hogy az Isten gyermeke vagy.
Legyen ez a tudat teljesen a tiéd, és adja meg lelkednek a dal, a tánc, a hála és a szeretet szabadságát. Ez mindannyiunké! Ámen (Avilai Szent Teréz)


Nincs oly mélység, ahová el nem ér segítő kezem,

hisz magam vagyok a mélység.

Nincs oly fájdalom, amelyre gyógyírt ne jelentenék,

hisz magam vagyok a balzsam.

Nincs oly súlyos magány, melyben

Veled meg nem osztoznék,

hisz magam vagyok a jelenlét.

Nincs oly félelem, melyet szerte nem oszlatnék,

hisz magam vagyok a békesség.

Nincs oly Lélek, kit alázattal ne szolgálnék,

hisz magam vagyok a szeretet.Avilai Szent Teréz szerint: "Az imádság nem más, mint egy baráti kapcsolat, gyakori megosztás és együttlét kettesben azzal, akiről tudjuk, hogy szeret minket." 


Az optyinai sztarecek reggeli imája

Uram, add nekem, hogy lelki nyugalommal fogadjam mindazt, amit a most kezdődő nap hoz a számomra.
Add, hogy teljesen rá tudjam bízni magam szent akaratodra.
A nap minden órájában, és mindenben Te irányíts és gyámolíts engem.
Bármilyen hírt kapnék is a nap folyamán, taníts meg nyugodt lélekkel és azzal a szilárd meggyőződéssel fogadni azt, hogy mindenben ott van a Te szent akaratod.
Minden szavamban és cselekedetemben vezesd gondolataimat és érzéseimet.
Bármilyen előre nem látható eseményben ne hagyd elfelejtenem, hogy minden Tőled száll alá.
Taníts meg őszintén és bölcsen bánni családom minden egyes tagjával, hogy senkit fel ne zaklassak, senkit meg ne szomorítsak.
Uram, adj erőt ahhoz, hogy a nap minden fáradalmát és rám váró minden eseményét el tudjam viselni.
Irányítsd akaratomat, és taníts meg imádkozni, hinni, reménykedni, tűrni, megbocsátani és szeretni.
Ámen.


Székely asztali áldás

Ki asztalt terítesz az égi madárnak,
Teríts asztalt, teríts szegénynek s árvának.
Nyújtsd ki Atyánk, nyújtsd ki jóságos kezedet,
Adj a koldusnak is tápláló kenyeret.
Ételben, italban legyen bőven részünk,
Gondviselő Atyánk, könyörögve kérünk.

Ámen


Szentáldozás utáni ima

Krisztus lelke, szentelj meg engem,
Krisztus teste, üdvözíts engem,
Krisztus vére, ihless meg engem.
Krisztus oldalából folyó víz, tisztíts meg engem,
Krisztus szenvedése, erősíts engem,
Ó édes Jézus, hallgass meg engem.
Ne engedd, hogy elszakadjak tőled.
A gonosz ellenségtől oltalmazz engem,
Halálom óráján hívj el engem,
És juttass el magadhoz engem,
Hogy szentjeiddel dicsérjelek Téged,
Mindörökkön örökké. 

Ámen
(Loyolai Szent Ignác)

Étkezés előtti ima

Édes Jézus, légy vendégünk,
Áldd meg, amit adtál nékünk!

Foglalj helyet asztalunknál
kis családunk Téged szolgál
étkünk legyen bő vagy szerény
érkezésed boldog remény
emeljed ránk áldó kezed
törd meg nékünk a kenyeret!

Légy velünk, ha napra kelve
kalács merül langyos tejbe
légy velünk, ha délre járva
ebédelünk Neved áldva
esteledő lámpafénynél
tűzhelyparázs melegénél
nyitott szívvel hívunk, várunk
boldogság, ha itt vagy nálunk!

Édes Jézus, légy vendégünk,
Áldd meg, amit adtál nékünk!

Ámen


Étkezés utáni ima

Aki nékünk ételt-italt adott,
Annak neve legyen áldott!

Köszönjük, hogy velünk voltál
ételünkre áldást adtál
máskor is csak kérve kérünk,
legyél a mi jó vendégünk
szeretettel hívunk, várunk
jóságodért így imádunk:

Aki nékünk ételt-italt adott,
Annak neve legyen áldott!

Ámen