IMÁK


Avilai Szent Teréz szerint: "Az imádság nem más, mint egy baráti kapcsolat, gyakori megosztás és együttlét kettesben azzal, akiről tudjuk, hogy szeret minket." 


Az optyinai sztarecek reggeli imája

Uram, add nekem, hogy lelki nyugalommal fogadjam mindazt, amit a most kezdődő nap hoz a számomra.
Add, hogy teljesen rá tudjam bízni magam szent akaratodra.
A nap minden órájában, és mindenben Te irányíts és gyámolíts engem.
Bármilyen hírt kapnék is a nap folyamán, taníts meg nyugodt lélekkel és azzal a szilárd meggyőződéssel fogadni azt, hogy mindenben ott van a Te szent akaratod.
Minden szavamban és cselekedetemben vezesd gondolataimat és érzéseimet.
Bármilyen előre nem látható eseményben ne hagyd elfelejtenem, hogy minden Tőled száll alá.
Taníts meg őszintén és bölcsen bánni családom minden egyes tagjával, hogy senkit fel ne zaklassak, senkit meg ne szomorítsak.
Uram, adj erőt ahhoz, hogy a nap minden fáradalmát és rám váró minden eseményét el tudjam viselni.
Irányítsd akaratomat, és taníts meg imádkozni, hinni, reménykedni, tűrni, megbocsátani és szeretni.
Ámen.


Székely asztali áldás

Ki asztalt terítesz az égi madárnak,
Teríts asztalt, teríts szegénynek s árvának.
Nyújtsd ki Atyánk, nyújtsd ki jóságos kezedet,
Adj a koldusnak is tápláló kenyeret.
Ételben, italban legyen bőven részünk,
Gondviselő Atyánk, könyörögve kérünk.

Ámen


Szentáldozás utáni ima

Krisztus lelke, szentelj meg engem,
Krisztus teste, üdvözíts engem,
Krisztus vére, ihless meg engem.
Krisztus oldalából folyó víz, tisztíts meg engem,
Krisztus szenvedése, erősíts engem,
Ó édes Jézus, hallgass meg engem.
Ne engedd, hogy elszakadjak tőled.
A gonosz ellenségtől oltalmazz engem,
Halálom óráján hívj el engem,
És juttass el magadhoz engem,
Hogy szentjeiddel dicsérjelek Téged,
Mindörökkön örökké. 

Ámen
(Loyolai Szent Ignác)

Étkezés előtti ima

Édes Jézus, légy vendégünk,
Áldd meg, amit adtál nékünk!

Foglalj helyet asztalunknál
kis családunk Téged szolgál
étkünk legyen bő vagy szerény
érkezésed boldog remény
emeljed ránk áldó kezed
törd meg nékünk a kenyeret!

Légy velünk, ha napra kelve
kalács merül langyos tejbe
légy velünk, ha délre járva
ebédelünk Neved áldva
esteledő lámpafénynél
tűzhelyparázs melegénél
nyitott szívvel hívunk, várunk
boldogság, ha itt vagy nálunk!

Édes Jézus, légy vendégünk,
Áldd meg, amit adtál nékünk!

Ámen


Étkezés utáni ima

Aki nékünk ételt-italt adott,
Annak neve legyen áldott!

Köszönjük, hogy velünk voltál
ételünkre áldást adtál
máskor is csak kérve kérünk,
legyél a mi jó vendégünk
szeretettel hívunk, várunk
jóságodért így imádunk:

Aki nékünk ételt-italt adott,
Annak neve legyen áldott!

Ámen