HIRDETÉSEK


Hirdetések a Barátok templomában


November 22. - Krisztus Király vasárnapja

1. A hét ünnepei a következők:

- Ma Krisztus Király vasárnapja van.

- Kedden Dung Lac Szt. András áldozópap, vértanú és társai,

- Szerdán Alexandriai Szent Katalin szűz, vértanú emléknapja.

2. A Koronavírus miatt a Püspöki Konferencia a következőket írta elő:

- Nyilvános szentmiséket tarthatunk templomainkban, azonban mindenki, aki idős kora, krónikus betegségei vagy egyéb súlyos ok miatt veszélyeztetve érzi magát, felmentést kap a kötelező szentmisén való részvétel alól. A fél 11-es misét vasárnaponként ismét online közvetítjük.

- Kötelező a szentmisék és egyéb szertartások alatt az orrot és szájat egyaránt eltakaró szájmaszkot használni!

- Áldoztatásnál kérjük, hogy szíveskedjenek kézbe áldozni!

- Szíveskedjenek a templomban megtartani a másfél méteres előírt biztonsági távolságot!

- Kérjük ezen kívül a kihelyezett kézfertőtlenítők használatát.

- Keresztelést, esküvőt tarthatunk, de csak a legszorosabb hozzátartozók (szülők, keresztszülők, testvérek) jelenlétében. A temetéseken legföljebb ötvenen vehetnek részt.

- A plébániai és egyéb közösségi alkalmak, fakultatív hittanok nem tarthatók meg. A csoportok sem a plébánián, sem a Közösségi Házban nem jöhetnek össze ezekben a hetekben.

- A Főplébániai Iroda továbbra is működik, azonban áttérünk a telefonos ügyintézésre. Kérjük, hogy az irodát a hivatali időben a 76/487-501 számon szíveskedjenek hívni, és telefonon megkapnak minden információt minden üggyel kapcsolatban. Az irodai időt és a telefonszámot megtalálják a www.foplebania.hu honlapunkon is.

- Szentmiseszándékot beíratni szintén vagy telefonon lehet irodai időben, vagy a sekrestyében a szentmisék után.

3. A Piarista Általános Iskola online beiskolázási programot hirdet a leendő első osztályos gyermekek és családjaik számára "Adventi naptárnyitogató" címmel, 2020. november 30-tól. Bővebb információt az iskola honlapján találnak, alsó tagozat-beiskolázás menüpont alatt.

4. A héten szerdán 17 órától Szeretetláng engesztelés a Nagytemplomban.

5. Mához egy hétre Advent I. vasárnapjától elkezdődik a karácsonyi készület időszaka. Az egészségügyi helyzettől függően a következő lelki programokat tervezzük Adventben.

- Az advent során hétfőtől szombatig reggel hat órakor hajnali miséket (Rorate) tartunk a Nagytemplomban. Ezekben a hetekben reggeli hét órás mise nem lesz. A hajnali misék alatt gyónási lehetőség lesz.

- Az adventi vasárnapokat megelőző szombatokon este hat órakor, a szentmisék elején rövid diameditáció, ünnepség keretében gyújtjuk meg a templomi adventi koszorú gyertyáit a Nagytemplomban.

- Ha lehet, akkor december 11-én pénteken és 12-én szombaton az esti hatos szentmisékben adventi lelkigyakorlatot tart a Nagytemplomban Papp Miklós görögkatolikus atya, teológiai tanár. A lelkigyakorlaton is csak az előírt biztonsági feltételekkel lehet részt venni. Ezeken a napokon este 17 órától gyóntatunk. A lelkigyakorlatot online is közvetítjük.

6. A vírus tombolása miatt Érsek atya ebben az évben nem látogat el december 5-én vagy 6-án templomunkba, mi azonban megünnepeljük ezen a hétvégén városunk védőszentje, Szent Miklós püspök ünnepét és egyben a Barátok templomának búcsúját. Nem jelölünk ki ünnepi misét, hanem minden szentmisében megemlékezünk Szent Miklósról. A Mikulás kis ajándékát a szentmisék végén fogjuk kiosztani a jelenlévő gyerekeknek.

7. Közeleg az év vége. Hálásak vagyunk mindazoknak, akik befizették már egyházi hozzájárulásukat ebben az esztendőben. Akik viszont még nem tették meg, kérem, szíveskedjenek pótolni december végéig! Az erre szolgáló csekket hátul a templomőröknél találhatjuk. Befizethető átutalással vagy a sekrestyében a szentmisék után. Hálásan köszönjük.

8. Ma van Szent Cecília emléknapja, aki a keresztény liturgikus zene védőszentje. Idén ünnepli 100 éves fennállását a Nagytemplom Kórusa. A korlátozások miatt egy alkalmasabb időben méltón szeretnénk majd megünnepelni ezt a jeles évfordulót, de foglaljuk imáinkba a mai napon is a kórus elhunyt és élő tagjait, Isten áldását kérve életükre, szolgálatukra!


November 1. - Mindenszentek ünnepe - Barátok

1. A hét ünnepei a következők:

- Ma, vasárnap Mindenszentek ünnepe van. A halottakért végzett szertartást az esti szentmise végén tartjuk.

Holnap, hétfőn Halottak Napja van. Szentmise reggel fél nyolckor lesz a Barátok templomában. Ezen kívül de. 10 órakor a Szentháromság Temetőben lévő Szent Kereszt kápolnánál is lesz szentmise elhunyt szeretteinkért. Ezen a napon du. 17 órakor szentségimádás is lesz a Nagytemplomban.

- Szerdán Borromeo Szent Károly püspök emléknapja.

- Csütörtökön Szent Imre herceg ünnepe lesz.

2. A Korona vírus felerősödése miatt kötelező a szentmisék és egyéb szertartások alatt a templomban szájmaszkot használni! Áldoztatásnál kérjük, hogy szíveskedjenek kézbe áldozni, illetve a megfelelő távolságot a felsorakozásnál is megtartani! Egymás közvetlen közelébe lehetőleg csak az egy háztartásban élők üljenek a templomban! Szeretettel kérjük ezen kívül a kihelyezett kézfertőtlenítők használatát.

3. A Máltai Szeretetszolgálat takaró, pléd és meleg zokni adományokat gyűjt a rászorulók számára. Az adományokat a Hoffmann János utca 11. szám alatt lehet leadni.

4. Szeretettel biztatjuk a híveket, hogy a szentmisékre szíveskedjenek beíratni miseszándékokat! A legtöbbet szeretteinkért szentmisék végeztetésével tehetünk.

5. Szeretettel hívjuk és várjuk az érdeklődőket Dr. Versegi Beáta Mária nővér előadására, melyet a Szentcsalád Plébánia nagytermében 2020. november 4-én este 18.00 órakortart "Az Eucharisztia - közösségi életünk csúcsa és forrása"címmel. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A részvételi szándékot a kihelyezett plakáton olvasható elérhetőségeken lehet jelezni.

6. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat kecskeméti csoportja 2020. november 15-én vasárnap Szent Erzsébet előtt tisztelegve Erzsébet-kenyereket oszt a szentmisék után. Az osztást a járványügyi előírások betartásával végzik.

7. Közeleg az év vége. Hálásak vagyunk mindazoknak, akik befizették már egyházi hozzájárulásukat ebben az esztendőben. Akik viszont még nem tették meg, kérem, szíveskedjenek befizetni december végéig a Főplébánia irodájában vagy a kitett csekkeken! Köszönjük!

8. A templomi oltárok díszítésére továbbra is szeretettel várjuk önkéntes segítők jelentkezését. Hálásan köszönjük!


Október 25. - Évközi 30. vasárnap -Barátok

1. A hét ünnepei a következők:

- Szerdán Szent Simon és Júdás Tádé apostolok ünnepe.

2. A Korona vírus felerősödése miatt kötelező a szentmisék és egyéb szertartások alatt a templomban szájmaszkot használni! Áldoztatásnál kérjük, hogy szíveskedjenek kézbe áldozni, illetve a megfelelő távolságot a felsorakozásnál is megtartani! Egymás közvetlen közelébe lehetőleg csak az egy háztartásban élők üljenek a templomban! Szeretettel kérjük ezen kívül a kihelyezett kézfertőtlenítők használatát.

3. November 1-jén, vasárnap Mindenszentek Napja lesz. Templomunkban vasárnapi miserend szerint lesznek az ünnepi szentmisék. A halottakért végzett szertartást az esti szentmise végén tartjuk. A sírszenteléseket kivételesen október 31-én, szombaton végezzük a temetőben délután 14 órától. A sírszentelési igényeket a Főplébánia irodájában, illetve szentmisék után a sekrestyében lehet bejelenteni október végéig, sírcédulát mellékelve hozzá. A sírszentelésre jelentkezőkkel 14 órakor találkozunk a ravatalozónál, s ott megbeszéljük a sorrendet és hozzávetőleges időpontot.

4. November 2-án, hétfőn Halottak Napja van. Szentmise reggel fél nyolckor lesz a Barátok templomában. Ezen kívül de. 10 órakor a Szentháromság Temetőben lévő Szent Kereszt kápolnánál is lesz szentmise elhunyt szeretteinkért. Ezen a napon du. 17 órakor szentségimádás is lesz a Nagytemplomban.

5. A Máltai Szeretetszolgálat takaró, pléd és meleg zokni adományokat gyűjt a rászorulók számára. Az adományokat a Hoffmann János utca 11. szám alatt lehet leadni.

6. Szeretettel biztatjuk a híveket, hogy a szentmisékre szíveskedjenek beíratni miseszándékokat! A legtöbbet szeretteinkért szentmisék végeztetésével tehetünk.

7. Szeretettel hívjuk és várjuk az érdeklődőket Dr. Versegi Beáta Mária nővér előadására, melyet a Szentcsalád Plébánia nagytermében 2020. november 4-én este 18.00 órakor tart "Az Eucharisztia - közösségi életünk csúcsa és forrása"címmel. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A részvételi szándékot a kihelyezett plakáton olvasható elérhetőségeken lehet jelezni.

8. A templomi oltárok díszítésére továbbra is szeretettel várjuk önkéntes segítők jelentkezését. Hálásan köszönjük!


Október 18. - Évközi 29. vasárnap - Barátok

1. A hét ünnepei a következők:

- Csütörtökön Szent II. János Pál pápa emléknapja.

- Pénteken Kapisztrán Szent János áldozópap emléknapja.

2. A Korona vírus felerősödése miatt a következőket szeretnénk kérni a kedves hívektől. Kötelező a szentmisék és egyéb szertartások alatt a templomban szájmaszkot használni! Áldoztatásnál kérjük, hogy szíveskedjenek kézbe áldozni, illetve a megfelelő távolságot a felsorakozásnál is megtartani! Egymás közvetlen közelébe lehetőleg csak az egy háztartásban élők üljenek a templomban! Szeretettel kérjük ezen kívül a kihelyezett kézfertőtlenítők használatát.

3. 2020. október 4-től kezdve a Barátok templomába Dr. Finta József plébános atyát nevezte ki az Érsek atya templomigazgatóvá. A Barátok templomában vasárnap de. fél 10-kor, fél 12-kor és este fél hétkor vannak szentmisék, a vadasparki Szent Ferenc kápolnában pedig du. 16 órakor. Szombaton este fél hétkor előesti szentmisét végzünk. A gyóntatást a fél 10-es szentmise előtt fél órában, a fél 12-es szentmise alatt végig, illetve az esti fél hetes szentmise előtt fél órában tudjuk biztosítani. A hétköznapi szentmisék hétfőtől péntekig továbbra is reggel fél nyolckor lesznek. Első péntekenként szintén fél órával a reggeli mise előtt, hét órától gyóntatunk.

4. November 1-jén, vasárnap Mindenszentek Napja lesz. Templomunkban vasárnapi miserend szerint lesznek az ünnepi szentmisék. A halottakért végzett szertartást az esti szentmise végén ünnepeljük. A vasárnapi szentmisék miatt kivételesen október 31-én, szombaton végezzük a sírszenteléseket a temetőben délután 14 órától. A sírszentelési igényeket hivatali időben a Főplébánia irodájában, illetve szentmisék után a sekrestyében lehet bejelenteni október végéig, sírcédulát mellékelve hozzá. A sírszentelésre jelentkezőkkel 14 órakor találkozunk a ravatalozónál, s ott megbeszéljük a sorrendet és hozzávetőleges időpontot.

5. November 2-án, hétfőn Halottak Napja van. Szentmiséink hétköznapi miserend szerint lesznek a templomban. Ezen kívül de. 10 órakor a Szentháromság Temetőben lévő Szent Kereszt kápolnában lesz szentmise elhunyt szeretteinkért. Ezen a napon du. 17 órakor szentségimádás is lesz templomunkban.

6. A Máltai Szeretetszolgálat takaró, pléd és meleg zokni adományokat gyűjt a rászorulók számára. Az adományokat a Hoffmann János utca 11. szám alatt lehet leadni.

7. Szeretettel biztatjuk a híveket, hogy a szentmisékre szíveskedjenek beíratni miseszándékokat! A legtöbbet szeretteinkért szentmisék végeztetésével tehetünk.

8. A templom oltárok díszítésére szeretettel várjuk önkéntes segítők jelentkezését. Hálásan köszönjük!


Október 11. - Évközi 28. vasárnap

1. A hét ünnepei a következők:

- Csütörtökön Avilai Szent Teréz Szűz és egyháztanító emléknapja.

- Szombaton Antiochiai Szent Ignác püspök, vértanú emléknapja.

2. Főtisztelendő Bábel Balázs Érsek atya 2020. október 4-től kezdve rosszabbodó egészségi állapota miatt felmentette Főtisztelendő Bárkányi Ernő atyát a kecskeméti Szent Miklós Lelkészség (Barátok temploma) templomigazgatói szolgálata alól. Ugyanezzel a hatállyal a Barátok temploma igazgatójává Dr. Finta József érseki helynök, plébános atyát nevezte ki. A lelkipásztori szolgálatot a Főplébániára beosztott paptestvérek fogják végezni. Vasárnaponként a szentmisék elmondásában besegít Főtisztelendő Burányi Roland atya, mint kisegítő lelkész. Hálásan megköszönjük Bárkányi Ernő atya sokéves itteni szolgálatát. Imádkozzunk mielőbbi felépüléséért! Kérjük az új helyzetben a kedves hívek megértését és szeretetteljes együttműködését. 

Irodai szolgálat ettől a héttől kezdve csak a Főplébánia irodájában lesz a hirdetőfalra kitett rendszeres időpontokban. Szeretettel várjuk a kedves híveket. A Barátok templomában a vasárnapi szentmisék rendje a következő: de. fél 10-kor, fél 12-kor és este fél hétkor vannak szentmisék, a vadasparki Szent Ferenc kápolnában pedig du. 16 órakor

A gyóntatást a fél 10-es szentmise előtt fél órában, a fél 12-es szentmise alatt végig, illetve az esti fél hetes szentmise előtt fél órában tudjuk biztosítani. A hétköznapi szentmisék hétfőtől péntekig továbbra is reggel fél nyolckor lesznek. Első péntekenként szintén fél órával a reggeli mise előtt, hét órától gyóntatunk. Szombat esténként fél hétkor előesti szentmisét tartunk.

3. A Korona vírus felerősödése miatt a következőket szeretnénk kérni a kedves hívektől. Kötelező a szentmisék és egyéb szertartások alatt a templomban szájmaszkot használni! Áldoztatásnál ismét kérjük, hogy szíveskedjenek kézbe áldozni, illetve a megfelelő távolságot a felsorakozásnál is megtartani! Egymás közvetlen közelébe lehetőleg csak az egy háztartásban élők üljenek a templomban! Szeretettel kérjük ezen kívül a kihelyezett kézfertőtlenítők használatát.

4. A péntek esti hét órás egyetemista, főiskolás korú ifjúsági csoporthoz még lehet csatlakozni. A helyszín a Főplébánia kis hittanterme (a sekrestyével szemben).

5. Ma, október 11-én vasárnap du. 15 órakor szentmisét tart a Barátok templomában Szent Filoména tiszteletére Balázs Gergely piarista atya. 

6. Felkészítő csoport indult hétfőnként este hét órakor a kis hittanteremben olyan felnőttek számára, akik nem voltak elsőáldozók, bérmálkozók, vagy nincsenek megkeresztelkedve és szeretnék pótolni ezeket a szentségeket. Szeretettel várjuk a jelentkezőket!

7. Elsőáldozásra felkészítő csoportok indulnak általános iskolásoknak, valamint bérmálásra felkészítő csoportok középiskolás fiataloknak a Főplébánia szervezésében. Az elsőáldozó és bérmálkozó csoportok helyszíneiről és időpontjairól plakátokat tettünk ki a hirdetőfalra, illetve érdeklődni lehet a hitoktatóktól vagy pedig a Főplébánia irodájában.

8. A Piarista Iskola ének szakos tanárt és óvónőt keres. Részletek az iskola honlapján olvashatóak.

9. Szeretettel biztatjuk a kedves híveket, hogy a szentmisékre szíveskedjenek beíratni szentmise szándékokat! A legtöbbet szeretteinkért szentmisék végeztetésével tehetünk.

10. A templomi oltárok díszítésére szeretettel kérünk önkéntes segítőket! Kérem, hogy jelentkezzenek a sekrestyésnél! Hálásan köszönjük.


Szeretettel köszöntjük templomunkban Burányi Roland atyát.

A kedves hívek figyelmébe ajánljuk a vele készült interjút a Magyar Kurír oldalán:

https://www.magyarkurir.hu/hirek/odafigyelni-felebaratunkra-mint-testverunkre-interju-buranyi-rolanddal


Október 7. - Évközi 27. vasárnap

1. A hét ünnepei a következők:

- Szerdán Szűz Mária, Rózsafűzér Királynője emléknap.

- Csütörtökön Mária, Magyarok Nagyasszonya főünnepe.

2. A Korona vírus felerősödése miatt a Püspökkari rendelkezéssel összhangban a következőket szeretnénk kérni a kedves hívektől. Kötelező a szentmisék és egyéb szertartások alatt a templomban szájmaszkot használni! Áldoztatásnál ismét kérjük, hogy szíveskedjenek kézbe áldozni, illetve a megfelelő távolságot a felsorakozásnál is megtartani! Egymás közvetlen közelébe lehetőleg csak az egy háztartásban élők üljenek a templomban! Szeretettel kérjük ezen kívül a kihelyezett kézfertőtlenítők használatát. Mivel sok fertőtlenítőszerre van szükségünk, továbbra is hálás szívvel fogadunk adományba fertőtlenítőszereket! Köszönjük!

3. Október a Rózsafűzér hónapja. Minden nap az esti szentmisék előtt ¼ hattól együtt imádkozzuk a Rózsafűzért. Szeretettel várjuk a kedves híveket!

4. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Missziói Napot szervez Kecskeméten 2020. október 11-én vasárnap. Ennek keretében a Nagytemplomban Hajdú Zoltán Levente református lelkész prédikál a 9 órás szentmisében, a Barátok templomában pedig a fél 10-es szentmisében Nemeshegyi Zoltán Baptista lelkész fog prédikálni. Szeretettel várjuk a kedves híveket ezekre a szentmisékre és szeretettel fogadjuk a vendég szónokokat. Ugyanezen a napon délután 17 órakor közös ökumenikus istentiszteletre kerül sor a kecskeméti református templomban a Missziói Nap keretében. Kérjük, hogy vegyen részt, aki teheti!

5. A péntek esti hét órás egyetemista, főiskolás korú ifjúsági csoporthoz még lehet csatlakozni. A helyszín a Főplébánia kis hittanterme (a sekrestyével szemben).

6. Október 11-én vasárnap du. 15 órakor szentmisét tart a Barátok templomában Szent Filoména tiszteletére Balázs Gergely piarista atya.

7. Felkészítő csoport indult hétfőnként este hét órakor a kis hittanteremben olyan felnőttek számára, akik nem voltak elsőáldozók, bérmálkozók, vagy nincsenek megkeresztelkedve és szeretnék pótolni ezeket a szentségeket. Szeretettel várjuk a jelentkezőket!

8. Elsőáldozásra felkészítő csoportok indulnak általános iskolásoknak, valamint bérmálásra felkészítő csoportok középiskolás fiataloknak a Főplébánia szervezésében. Az elsőáldozó és bérmálkozó csoportok helyszíneiről és időpontjairól plakátokat tettünk ki a hirdetőfalra, illetve érdeklődni lehet a hitoktatóktól vagy pedig a Főplébánia irodájában.

9. A Piarista Iskola ének szakos tanárt és óvónőt keres. Részletek az iskola honlapján olvashatóak.

10. 2020. október 4-től kezdve a kecskeméti Szent Miklós Lelkészség (Barátok temploma) templomigazgatójává Dr. Finta József plébános atyát nevezte ki az Érsek atya. A lelkipásztori szolgálatot a Főplébániára beosztott paptestvérek fogják végezni. Vasárnaponként a szentmisék elmondásában besegít Főtisztelendő Burányi Roland atya, mint kisegítő lelkész. A Barátok templomában a vasárnap szentmisék rendje a következő: de. fél 10-kor, fél 12-kor és este fél hétkor vannak szentmisék, a vadasparki Szent Ferenc kápolnában pedig du. 16 órakor. A gyóntatást a fél 10-es szentmise előtt fél órában, a fél 12-es szentmise alatt végig, illetve az esti fél hetes szentmise előtt fél órában tudjuk biztosítani. A hétköznapi szentmisék továbbra is reggel fél nyolckor lesznek. Első péntekenként szintén fél órával a reggeli mise előtt, hét órától gyóntatunk.

11. Szombaton (10.10.) 18.00-tól kerül sor a Szentcsalád Plébánián a "Rózsaeső" imaestre, melyben Lisieuxi Szent Teréz közbenjárását kérjük. Személyes jelenlét csak Kecskemétieknek lehetséges, Őket viszont szeretettel várjuk - a Főegyházmegyei járványszabályok megtartásával. Online közvetítés a plébánia csatornáján követhető: https://www.twitch.tv/szentcsaladstream .