Gondolatok

Az állhatatos szeretet állandó és töretlen. A szülők képesek állhatatosan szeretni. Akkor is szeretik gyermekeiket, ha csalódást okoznak, ha nem úgy viselkednek, ahogyan az elvárható lenne, ha szabadon hozzák meg döntéseiket, még akkor is, ha a szülők éppen egy másik irányba szeretnék terelni őket, mert tudják, hogy az út, amin éppen járnak, lehet,...

Sokan azt gondolják, hogy Isten szeretetét nem érdemlik ki, mert valamilyen bűnt követtek el. Ezek téves gondolatok. Isten szeretete nem kiérdemlésen alapul, hanem Isten gyermekeiként szeret bennünket. János evangéliumában ez nagyon szépen meg van fogalmazva: "Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne...

Ma Urunk megkeresztelkedését ünnepeljük. Keresztelő Szent János az, aki előkészíti Jézus útját, küldetése elválaszthatatlan Jézusétól. Jézus megkeresztelkedése pedig előhírnökének szólt, hiszen Isten, János előtt tárta fel először az Üdvözítő kilétét.

Nemrég még a karácsony misztériumában az ünnepi szentmisén együtt örültünk és adtunk hálát, hogy az Atya elküldte közénk egyszülött Fiát, megszületett az Üdvözítőnk Jézus, aki emberi alakot öltve közöttünk élt. "Az Ige testté lett, és közöttünk lakott." Jn 1,14. Ő ma is itt van közöttünk, de mi hajlamosak vagyunk ezt elfelejteni, és hamar...

Megint eltelt egy év, beléptünk az újesztendőbe. Sokunknak talán nem a legjobb évünk volt a tavalyi, rengeteg kihívással, nehézséggel kellett megküzdenünk, az is lehet, hogy sok lehetőséget, mulasztottunk el, ami megváltoztathatta volna az életünket, de mi nem vettük észre az isteni útmutatást.

Egyszer volt, hol nem volt......ha egy mesét kezdenénk el, akkor így kezdődne ez a történet, de mivel valóságos eseményről van szó, ami 2000 évvel ezelőtt történt, így ezt a misztérium övezte történetet így kezdem: "Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és...

Fellobbant az első gyertya lángja az adventi koszorúkon. Szívünket melegség tölti el, a várakozás izgalma és a szeretet érzése járja át lelkünket. Várakozunk az Úr Jézus eljövetelére, akit Isten küldött, hogy tanúságot tegyen a világosságról.

December 6-án Szent Miklós püspökre emlékezünk. A szent püspökről a hagyomány olyan tisztelettel beszél, hogy népszerűségben, bensőséges tiszteletben és életszerűségben alig találjuk párját a szentek között. Szent Miklós püspök bőkezű felebaráti szeretetével a Karácsony misztériumának is előhírnöke lett. Számos legenda, és megszámlálhatatlan...

Adventi böjt

2019.11.15

Advent a keresztény vallásban a karácsony napját, (december 25-ét) megelőző negyedik vasárnaptól karácsonyig számított időszakot foglalja magába. Advent első vasárnapja mindig november 27 és december 3 közé esik. Ez az időszak nemcsak az adventi időszak kezdete, hanem a keresztény egyházi év kezdetét is jelenti. Sok embernek az advent szóról a...