Gondolatok

Ha az ember nincs Istennel harmonikus kapcsolatban, akkor nem képes megtalálni a lelki békességet, nem tud boldog lenni, nem képes a nyugalomra, nem képes kiteljesedni életében, nem tudja embertársait szeretni. A legtöbb ember már azt sem érti, miért is kellene neki egyáltalán harmonikus vagy bármilyen személyes kapcsolatot kialakítania Istennel,...

A kereszt a bűnök halála, s minden erénynek forrása és élete. (Damiáni Szent Péter)A kereszt hozza szövetségbe az eget a földdel. (Damiáni Szent Péter)A kereszt halált hozott Krisztusnak, de üdvöt a kereszténynek. (Szent Anzelm)A kereszt fájából mindig élet fakad, gyümölcse édes, az öröm olaját csepegteti, s a lelki gyönyörűségek balzsama árad...

Az Egyház, történelme folyamán újra meg újra a "szent maradék" mentette meg a hitet: az a néhány hívő, akik hűségesek maradtak Istenhez és az ő szövetségéhez. Ők a törzs, amelyen mindig új hajtás sarjad, hogy a fa ki ne száradjon. És bármennyire kifosztott is ez a maradék, mint kisded nyáj mindig fennmarad, mintául az Egyház és a világ számára.

Ha betegségünkben a gyógyulás Isten dicsőségét és lelkünk javát szolgálja, akkor az Úr - aki földi életében oly sokakat meggyógyított - bizonyosan meggyógyít. Ha viszont a betegség válik inkább javunkra, akkor erőt ad a szenvedéshez. (Szentbeszéd a reményről)

Hamvazószerda az idei évben február 26-án lesz. A pap a liturgia alkalmával az előző évben megszentelt és elégetett barka hamujából hamvazószerdán (és nagyböjt első vasárnapján) keresztet rajzol a hívek homlokára, miközben ezt mondja: "Emlékezzél, ember, hogy por vagy és porrá leszel!". A Teremtés könyvében olvashatunk róla, hogy Isten az embert a...

Az állhatatos szeretet állandó és töretlen. A szülők képesek állhatatosan szeretni. Akkor is szeretik gyermekeiket, ha csalódást okoznak, ha nem úgy viselkednek, ahogyan az elvárható lenne, ha szabadon hozzák meg döntéseiket, még akkor is, ha a szülők éppen egy másik irányba szeretnék terelni őket, mert tudják, hogy az út, amin éppen járnak, lehet,...

Sokan azt gondolják, hogy Isten szeretetét nem érdemlik ki, mert valamilyen bűnt követtek el. Ezek téves gondolatok. Isten szeretete nem kiérdemlésen alapul, hanem Isten gyermekeiként szeret bennünket. János evangéliumában ez nagyon szépen meg van fogalmazva: "Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne...

Ma Urunk megkeresztelkedését ünnepeljük. Keresztelő Szent János az, aki előkészíti Jézus útját, küldetése elválaszthatatlan Jézusétól. Jézus megkeresztelkedése pedig előhírnökének szólt, hiszen Isten, János előtt tárta fel először az Üdvözítő kilétét.

Nemrég még a karácsony misztériumában az ünnepi szentmisén együtt örültünk és adtunk hálát, hogy az Atya elküldte közénk egyszülött Fiát, megszületett az Üdvözítőnk Jézus, aki emberi alakot öltve közöttünk élt. "Az Ige testté lett, és közöttünk lakott." Jn 1,14. Ő ma is itt van közöttünk, de mi hajlamosak vagyunk ezt elfelejteni, és hamar...

Megint eltelt egy év, beléptünk az újesztendőbe. Sokunknak talán nem a legjobb évünk volt a tavalyi, rengeteg kihívással, nehézséggel kellett megküzdenünk, az is lehet, hogy sok lehetőséget, mulasztottunk el, ami megváltoztathatta volna az életünket, de mi nem vettük észre az isteni útmutatást.