Gondolatok

Vízkereszt, korábban Szentkereszt a latin egyház Epiphania Domini, "az Úr megjelenése" elnevezésű, január 6-án tartott ünnepének magyar neve. Vízkereszt a "karácsonyi tizenketted" (12 napos ünnep) zárónapja. (Innen az ünnep angol neve: Twelfthday, Tizenkettedik nap") Epiphania görög szó, azt jelenti: "megnyilvánulás". A pogány görög kultuszokban...

XIII. Leó pápa (1878-1903) 1899-ben hagyta jóvá az egész Egyház számára ezt a litániát. Szövegét 1718-ban Anne-Madeleine Rémusat vizitációs nővér szerkesztette. Számos helyen szokás, hogy a Jézus Szentséges Szívének ünnepét követő nyolc napon, vagy az egész hónapban imádkozzák ezt a litániát a templomokban.

A keleti és a nyugati egyházak egyaránt egy-egy hónapot szentelnek a Boldogságos Szűznek. A keleti egyház ünneplése augusztus hónaphoz, a Boldogságos Szűz mennybeviteléhez kötődött. Az ünnep előtt tizennégy napon át böjtöltek, majd utána az ünnepet még tizenöt napig tartották.

Virágvasárnap, latinul (Dominica palmarum "a pálmaágak vasárnapja", az Egyház ezen a napon ünnepli Krisztus Urunk Jeruzsálembe való bevonulását a húsvéti misztérium beteljesítésére. Azokon a helyeken, ahol nincs pálmafa, ott zöldellő vagy virágzó növényt jelent, mely az évszak legkorábban virágzó növénye, így Magyarországon a barka az, mely ezt a...

Ha az ember nincs Istennel harmonikus kapcsolatban, akkor nem képes megtalálni a lelki békességet, nem tud boldog lenni, nem képes a nyugalomra, nem képes kiteljesedni életében, nem tudja embertársait szeretni. A legtöbb ember már azt sem érti, miért is kellene neki egyáltalán harmonikus vagy bármilyen személyes kapcsolatot kialakítania Istennel,...

A kereszt a bűnök halála, s minden erénynek forrása és élete. (Damiáni Szent Péter)A kereszt hozza szövetségbe az eget a földdel. (Damiáni Szent Péter)A kereszt halált hozott Krisztusnak, de üdvöt a kereszténynek. (Szent Anzelm)A kereszt fájából mindig élet fakad, gyümölcse édes, az öröm olaját csepegteti, s a lelki gyönyörűségek balzsama árad...

Az Egyház, történelme folyamán újra meg újra a "szent maradék" mentette meg a hitet: az a néhány hívő, akik hűségesek maradtak Istenhez és az ő szövetségéhez. Ők a törzs, amelyen mindig új hajtás sarjad, hogy a fa ki ne száradjon. És bármennyire kifosztott is ez a maradék, mint kisded nyáj mindig fennmarad, mintául az Egyház és a világ számára.

Ha betegségünkben a gyógyulás Isten dicsőségét és lelkünk javát szolgálja, akkor az Úr - aki földi életében oly sokakat meggyógyított - bizonyosan meggyógyít. Ha viszont a betegség válik inkább javunkra, akkor erőt ad a szenvedéshez. (Szentbeszéd a reményről)