Templomi esküvők

A templomi esküvő a maga varázsával, örök érvényű hagyományaival és szépségével sok házasulandót vonz. A polgári esküvőt sok pár szeretné megkoronázni egyházi szertartással.

Belépni a templomba, végig vonulni a padok között, orgonaszó kíséretében az oltárhoz sétálni és férj illetve feleségként azokkal a szavakkal távozni, hogy "amit Isten egybekötött, azt ember szét nem választhatja" - ez a csodálatos a templomi esküvőben. Főleg, ha komolyan is gondolják!

Abban az esetben, ha mind a menyasszony, mind a vőlegény katolikus, egyikük lakhelye szerinti plébániához kell fordulniuk óhajukkal, és ha másként nem döntenek, az esküvőt is ott kell megtartaniuk.

Amennyiben azonban egy másik, számukra valamilyen okból kedves templomban szeretnének összeházasodni, erre is van lehetőség (külön kérelemmel kell élniük).

Bejelentkezés?

Az esküvő tervezett időpontja előtt legalább 3 hónappal kell bejelentkezni, és időpontot foglalni.

Az időpont birtokában kell elkezdeni a "jegyes vizsgálatot" aminek célja, hogy megállapítsa, hogy egyházjogi szempontból szabad állapotúak, és katolikus templomban házasságot köthetnek.

Ez után következik a jegyes oktatás.

Külföldön élő, vagy nagy távolságra lakó párok esetében van lehetőség a lakhelyen is elvégezni a jegyes oktatást. Ebben az esetben nem tud az ifjú pár személyes kapcsolatot kialakítani az esketővel.

Római katolikus esküvő esetén a bejelentkezéshez a következő okmányokra és iratokra van még szükség: A keresztelő plébánia által kiállított, 6 hónapnál nem régebbi keresztelő levél.

Szükséges okiratok:

  • fél évnél nem régebben kiállított keresztelőlevél
  • személyigazolvány

Más vallásúak?

Római katolikus esketésre akkor van lehetőség, ha legalább a jegyesek egyike katolikus. Ha a jegyesek egyike más vallású, akkor a nem katolikus fél nyilatkozatot ír alá arról, hogy születendő gyermekeiket katolikus szellemben nevelik majd.

Ha a jegyesek egyike nincs megkeresztelve, püspöki engedély szükséges az esketéshez és a római katolikus félnek ilyenkor is alá kell írnia a születendő gyermekek nevelésről szóló nyilatkozatot.

Ha a jegyesek egyike sem katolikus, nincs lehetőség azonnali római katolikus esketésre! Ilyenkor végig kell járni a katekumenátust (a felkészülést), a legalább egy éves hittan oktatást, meg kell keresztelkedni és ezt követően kerülhet sor katolikus szertartás szerinti esketésre.

Jegyes oktatás?

A jegyes oktatás nem kioktatás! Látatlanban senki sem ír alá egy üres lapot.  

   Alapvető információkat kapnak a jegyes párok a házasság szentségéről, arról, hogy mi Isten terve a házassággal, milyen szakaszai vannak a házasságnak, mik azok az alapvető hibák amik az évek múlásával alááshatják a házasságot, gyereknevelés illetve milyen élősködői vannak a házasságnak ... stb.

Továbbá tisztázza az esküvői szertartás menetét, az ott feltett kérdéseket, az adandó válaszokat és azok jelentőségét. A beszélgetések során a pap közelebbről is megismeri a jegyespár lelkületét, múltját és jelenét, ami lehetővé teszi, hogy személyes hangon szólhasson róluk és hozzájuk az esketés során.

Jegyesoktatások időpontjai templomunkaban eskü

Esküvői szertartás?

  • Bevonulás: 
  • vőlegény - szülővel (vagy szülőkkel), majd a koszorúsok és a végén a menyasszony szülővel (vagy szülőkkel)
  • vagy együtt az ifjú pár
  • vagy egyéni megbeszélés alapján

  A bevonulás után a hívek üdvözlésére és a könyörgésre kerül sor, majd a pap vagy diakónus Isten igéjéből olvas fel az egybegyűlteknek. 

   A római katolikus esküvő során a jegyesek egymásnak szolgáltatják ki a házasság szentségét az eskető pap és két tanú előtt.

   A házasságkötés szertartása során az eskető pap vagy diakónus a házasulandókhoz szól, kérdéseket tesz fel nekik, amelyekre ők válaszolnak, majd ősi magyar szokás szerint esküvel erősítik meg az ígéretüket. A gyűrűk megáldása után, azokat egymás ujjára húzzák a a szeretet és a hűség jeléül.

   A gyűrűhúzást követi az egyetemes könyörgés: kérik a mindenható Istent, hogy szentelje meg és halmozza el áldásával az új házastársakat, majd az ünnepélyes nászáldást kér az eskető a  házastársakra. A záró áldás után az eskető vezeti ki az ifjú házasokat a templomból vagy követi őket.

Tájékoztató jegyes pároknak:

2021. február 3. 16:00 órakor

2021. február 17. 17:00 órakor

Helyszín: Barátok temploma emeleti hittanterem.

Csoportonként 15 jegyespárt tudunk fogadni.

Jelentkezni lehet:

feketegabordiakonus@gmail.com e-mai címen név, telefonszám, esküvő tervezett időpontja, s hogy melyik tájékoztatóra tudnak eljönni. 

 vagy: 

Parázs Pasztorális központ jegyesoktatásai:

Lásd: www.parazskozpont.hu


Az esküvő szöveges kivonata letölthető formátumban: 


1 alkalom utáni "házi feladat":

- a Szerelempróba (Fireproof) című filmet közösen megnézni és megbeszélni a film kapcsán felmerülő kérdéseket... (film a www.sentfilm.hu oldalon megtekinthető)

2 alkalom utáni "házi feladat":

- Zorán: Üres bölcsőt ringat a Hold fénye dalszöveg elolvasása/meghallgatása (szöveg csatolva)