Templomi esküvők

A templomi esküvő a maga varázsával, örök érvényű hagyományaival és szépségével sok házasulandót vonz. A polgári esküvőt sok pár szeretné megkoronázni egyházi szertartással.

Belépni a templomba, végig vonulni a padok között, orgonaszó kíséretében az oltárhoz sétálni és férj illetve feleségként azokkal a szavakkal távozni, hogy "amit Isten egybekötött, azt ember szét nem választhatja" - ez a csodálatos a templomi esküvőben. Főleg, ha komolyan is gondolják!

Abban az esetben, ha mind a menyasszony, mind a vőlegény katolikus, egyikük lakhelye szerinti plébániához kell fordulniuk óhajukkal, és ha másként nem döntenek, az esküvőt is ott kell megtartaniuk.

Amennyiben azonban egy másik, számukra valamilyen okból kedves templomban szeretnének összeházasodni, erre is van lehetőség (külön kérelemmel kell élniük).

Bejelentkezés?

Az esküvő tervezett időpontja előtt legalább 3 hónappal kell bejelentkezni, és időpontot foglalni.

Az időpont birtokában kell elkezdeni a "jegyes vizsgálatot" aminek célja, hogy megállapítsa, hogy egyházjogi szempontból szabad állapotúak, és katolikus templomban házasságot köthetnek.

Ez után következik a jegyes oktatás, amit a Barátok templomában kell teljesíteni.

Külföldön élő, vagy nagy távolságra lakó párok esetében van lehetőség a lakhelyen is elvégezni a jegyes oktatást. Ebben az esetben nem tud az ifjú pár személyes kapcsolatot kialakítani az esketővel.

Római katolikus esküvő esetén a bejelentkezéshez a következő okmányokra és iratokra van még szükség: A keresztelő plébánia által kiállított, 6 hónapnál nem régebbi keresztelő levél.

Szükséges okiratok:

  • fél évnél nem régebben kiállított keresztelőlevél
  • személyigazolvány

Más vallásúak?

Római katolikus esketésre akkor van lehetőség, ha legalább a jegyesek egyike katolikus. Ha a jegyesek egyike más vallású, akkor a nem katolikus fél nyilatkozatot ír alá arról, hogy születendő gyermekeiket katolikus szellemben nevelik majd.

Ha a jegyesek egyike nincs megkeresztelve, püspöki engedély szükséges az esketéshez és a római katolikus félnek ilyenkor is alá kell írnia a születendő gyermekek nevelésről szóló nyilatkozatot.

Ha a jegyesek egyike sem katolikus, nincs lehetőség azonnali római katolikus esketésre! Ilyenkor végig kell járni a katekumenátust (a felkészülést), a legalább egy éves hittan oktatást, meg kell keresztelkedni és ezt követően kerülhet sor katolikus szertartás szerinti esketésre.

Jegyes oktatás?

A jegyes oktatás nem kioktatás! Látatlanban senki sem ír alá egy üres lapot. Ma Magyarországon a házasságok fele válással végződik, két dolgot tehetsz...

1: reménykedtek, hogy nem ti lesztek azok... vagy

2: tesztek valamit azért, hogy a kapcsolatotok túlélje az idők megpróbáltatásait. Ennek első lépése a jegyes oktatás

Alapvető információkat kapnak a jegyes párok a házasság szentségéről, arról, hogy mi Isten terve a házassággal, milyen szakaszai vannak a házasságnak, mik azok az alapvető hibák amik az évek múlásával alááshatják a házasságot, gyereknevelés illetve milyen élősködői vannak a házasságnak ... stb.

Továbbá tisztázza az esküvői szertartás menetét, az ott feltett kérdéseket, az adandó válaszokat és azok jelentőségét. A beszélgetések során a pap közelebbről is megismeri a jegyespár lelkületét, múltját és jelenét, ami lehetővé teszi, hogy személyes hangon szólhasson róluk és hozzájuk az esketés során.

Jegyesoktatások időpontjai templomunkaban eskü

Esküvői szertartás?

  • Bevonulás során az eskető pap a vőlegény a menyasszony előtt vonul, a jegyeseket a tanúk követik,
  • Vagy az eskető pap a vőlegény előtt vonul (egyedül vagy pl. édesanyja, tanúja, stb. kíséretében), a vőlegényt a tanúk követik és az oltár elé érkezve visszafordulnak, majd a menyasszony vonul be (egyedül vagy pl. édesapja, tanúja, stb. kíséretében).
  • Vagy egyéni megbeszélés alapján.

A bevonulás után a hívek üdvözlésére és a könyörgésre kerül sor, majd a pap Isten és az Evangélium igéjéből olvas fel az egybegyűlteknek. A római katolikus esküvő során a jegyesek egymásnak szolgáltatják ki a házasság szentségét az eskető pap és két tanú előtt.

A házasságkötés szertartása során az eskető pap a házasulandókhoz szól, kérdéseket tesz fel nekik, amelyekre ők válaszolnak, majd ősi magyar szokás szerint esküvel erősítik meg az ígéretüket. A pap ezután megáldja a gyűrűket, amiket a férj és a feleség a szeretet és a hűség jeléül egymás ujjára húz. A gyűrűhúzást követően a pap és a násznép egyetemes könyörgéssel kérik a mindenható Istent, hogy szentelje meg és halmozza el áldásával az új házastársakat, majd a pap nászáldást kér a házastársakra. A záró áldás után a pap vezeti ki az ifjú házasokat a templomból.

Jegyesoktatások időpontjai templomunkban esküvőt tervezők részére:

Előtte telefonos egyeztetés szükséges:

Fekete Gábor diakónus: 06 30/457-7031

2020. március 10-11-12. (betelt)

2020. március 24-25-26.

2020. április 7-8-9. (betelt)

2020. április 28-29-30.

2020. május 5-6-7.

2020. szeptember 8-9-10.

Nyáron nincs jegyesoktatás.

A köztes időben a Parázs Pasztronális központ jegyesoktatásán is részt lehet venni.

Lásd: www.parazskozpont.hu


Az esküvő szöveges kivonata letölthető formátumban: