CSOPORTJAINK

Fiatal házas csoport

Havonta egyszer szeretnénk meghívni közös imádság keretében mindazokat, akik nem csak párkapcsolatban szeretnének élni de társai is szeretnének lenni a HÁZASTÁRSUKNAK 

egy életen keresztül. 

Találkozásainkat a következő időpontokban tartjuk:

2020.10.07. -   2020.11.04.   -  2020.12.09.

A "BT" - Barátok templomának hittantermében - 17.00 - 18.30-ig

                   

  

Hitoktatók "Oázis" csoportja

Kedves Hitoktató! 

Ha úgy érzed szükséged lenne egy kis lelki töltekezéshez...

Elfáradtál a napi szolgálatban...

Szeretnéd a lelkeddel is foglalkozni, nem csak mások lelkével...

Várunk szeretettel! 

          Találkozásainkat a következő időpontokban tartjuk: 

 2020.09.30.  -  2020.10.28.    -   2020.11.25.   -         2020.12.09   -   

   A "BT" - Barátok templomának hittantermében - 17.00 - 18.30-ig

 

Családosok hittan csoportja

Találkozásainkat a következő időpontokban tartjuk:

-   2020.10.21.   -   2020.11.18.   - 2020.12.09.

A "BT" - Barátok templomának hittantermében  - 17.00 - 18.30-ig

 

Szent Kristóf - férfi imacsoport

Nem hozhat a jó fa rossz gyümölcsöt, sem a rossz fa jó gyümölcsöt. (Mt 7,17-18)"Én vagyok az igazi szőlőtő, s ti a szőlővesszők. Aki énbennem marad, s én őbenne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni" (Jn 15,5)

A férfi imacsoport, idén 2019-ben indult, mivel szerettem volna megszólítani a férfiakat is, így lett ez a csoport, ami csak férfiaknak férfiakról szól.

A meghirdetett téma így szólt: Férfi és apaszerep, a Szentírásban és napjainkban.

A Szentírás Jézust a lelki erő, szilárd tartás és az áldozatvállalás példaképeként állítja elénk."Aki naggyá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok, és aki közöttetek első akar lenni, az legyen a rabszolgátok. Mint ahogy az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy Ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért." (Máté 20,26-28) Igyekszünk mindig egy-egy férfi és apa személyét kiemelni a Bibliából és arról beszélni, hogy hogyan válhatnak a férfiak Isten szíve szerint való férfivá. Tesszük mindezt úgy, hogy napjaink férfiszerepét összehasonlítjuk egyes bibliai személyekkel, mint például Ábrahámot, aki oly nagy hittel volt Isten iránt, hogy Isten szavára rögtön elindult, egy olyan helyre, amit csak Isten ismert és rábízta önmagát és egész családját erre az Istenre. A férfiak másként, feladatokra koncentrálva, azokat megvalósítva látják a világot, és e szerint élik az életüket. Férfivá válni szükséges, elsajátíthatnak bármilyen technikát, vagy élhetnek meghatározott szabályok szerint, de az evangélium és az isteni kegyelem az, amely valójában kielégíti a szívbéli szükségleteiket, ezért ebben a csoportban arról beszélgetünk, hogy napjainkban mennyire tud egy férfi, egy apa, Istenre ilyen erővel hagyatkozni. Ha Ézsau és Jákob történetét vesszük például és jobban megvizsgáljuk az életüket, akkor fontos végiggondolni azt, hogy melyik szülő melyik gyermekét szereti jobban és az vajon milyen kihatással van a gyermeke életére és jövőjére.

A csoportba továbbra is várjuk a 20-60 év közötti férfiakat, akik szeretnének kicsit a Szentírásban elmélyedni és egy összetartó közösséghez tartozni.Az időpontok szeptembertől a hirdetőtáblán megtalálhatók.


Bibliacsoport

"Mert aki nem ismeri a Szentírást, nem ismeri Krisztust". (Dei Verbum 25)

A bibliacsoportot 2018-ban vettem át, amikor a Barátok templomába kerültem, így volt egy összetartó közösség. Az első bibliaóra címe az volt, hogy Jézus csodái a négy evangélium fényében, majd megismerkedtünk Jézus tanításaival és ezt szeretnénk folytatni, hogy mélyebben megismerjük a Szentírást. A Szentírásról írja a II. Vatikáni Zsinat: "Az Egyház mindenkor tisztelte a Szentírást, mint magát az Úr testét is, hiszen főleg a szent liturgiában szüntelenül veszi és nyújtja a híveknek az élet kenyerét. Az isteni írásokat a Szent Hagyománnyal együtt mindig hite legfőbb szabályának tartotta és tartja, mert Isten sugalmazására egyszer s mindenkorra vannak írásba foglalva, és így változatlanul közvetítik magának Istennek igéjét." (Dei Verbum 21).

Az egyes alkalmak úgy épülnek fel, hogy készülök egy-egy szentírási résszel, amit előre megadok a többieknek, ezért ők is otthon elolvashatják és készülhetnek belőle. Az órák keretében megismerjük az adott szentírási rész katolikus értelmezését, majd igyekszünk egyéni életünket e szöveg fényében látni. Ezek az alkalmak lehetőséget adnak lelki tapasztalataink és élményeink megosztására, valamint egymás lelki segítségre is, hiszen a Szentírás feltárja a benne rejlő erőt, ha valaki kész Isten szavát hittel hallgatni s életét ahhoz igazítani.

A csoport vegyes, nők és férfiak, fiatalok és idősebbek. A hangulat mindig jó, és kellemes.A biblia csoportba is szeretettel várjuk az érdeklődőket, akik szeretnének mélyebben megismerkedni a Szentírással.

Az időpontokat szeptembertől a hirdetőtáblán lehet megtalálni.


Katekumen csoport

A katekumen csoport elsősorban olyan felnőttek és fiatalok részére alakult, akik a jézusi élet útjára kívánnak lépni az egyház közösségében és szentségek vételében szeretnének részesülni, mint például, keresztség, elsőáldozás, bérmálkozás. Ezek a megtérni szándékozó felnőttek, egy hosszú, de szép úton haladnak előre a szentségek vételéig.

A kezdő csoport húsvét után szokott indulni és egy éven át készülnek a katekizmus könyvből, tanulnak a szentségekről, az egyházi ünnepekről, a keresztény hitről. Megtanulnak személyesen imádkozni, bűneiket megbánni, gyakorolni a felebaráti szeretetet és bekapcsolódni a keresztény közösség életébe.
A korábbi katekumen csoport sikerére való tekintettel, 2019. májusban ismét indult egy kezdő katekumen csoport, melyhez még lehet csatlakozni szeptembertől.
Szintén szeptembertől folytatódik a korábbi csoport oktatása, akik tudásukat tekintve haladó csoportként a Katolikus Egyház Dogmatika című könyvből fogják tudásukat mélyíteni, és készülnek a bérmálkozásra. Vannak olyan haladó csoporttagok, akik már minden szentségben részesültek, de életüket nem hatotta át a kereszténység, esetleg eltávolodtak, vagy szeretnék tudásukat gyarapítani, hitüket mélyíteni, ők ebben a csoportban folytatják útjukat.
Ha szentségek felvételére készülsz, vagy csak szeretnél hittanórára járni, hogy hitedet erősítsd, akkor itt a helyed a csoportban, szeretettel várunk!
Az időpontok szeptemberben a hirdetőfalon található plakáton lesznek elérhetőek!


Ifjúsági csoport

Az ifjúsági csoport egy olyan közösség, mely segíti a fiatalokat az iskolás évekből a felnőtté válás felé vezető úton megállni a helyüket. Olyan 18-25 év közötti fiatalokat várok nagy szeretettel ebbe a csoportba, akik szeretnék jobban megismerni Istent, az Istennel való együttélést a hétköznapokban. Szívesen látom azokat a fiatalokat a csoportban, akik már rendelkeznek bibliai ismeretekkel, de azokat is szeretettel várom, akik még most keresik Istent, és most találtak rá az Isten felé vezető útra.

Alkalmainkon mélyebben megismerjük az egyes Szentírási részeket, hangsúlyt helyezünk a szentségekre, a kiengesztelődés és az Eucharisztia szentségére,de beszélgetünk a fiatalokat fenyegető felgyorsult világ veszélyeiről, mint például drog, alkohol, internet. Foglalkozunk a szentségi házasság témájával is, a felelősségteljes felnőtté válásról. Egy összetartó közösség tagjaként az Úr dicséretére megismerheted önmagad, a másik embert, barátokat szerezhetsz és elmélyülhetsz az Istenszeretetben. Itt megbeszélhetjük a téged érintő problémákat, megoszthatod gondolataidat.

Ha úgy érzed, hogy szeretnél egy vidám, Istent kereső csoport tagja lenni, akkor itt a helyed a csoportban. 

Várlak szeretettel, 

IStván atya

Szent Ferenc imaközösség tevékenysége a Szent Miklós /Barátok/ templomában

Imaközösségünk 2004 óta folyamatosan működik, Szent Ferenc életútját követve, evangéliumi tanítását élve:

"Megmondjam, hogy miért követjük?

Oly egyszerű, mint mi vagyunk.

A lelke tiszta gyermek-lélek,

Hozzá eljut mindig a szavunk.

Játszani tud az ifjúsággal,

És szeretettel néz le ránk

Áldását hinti munkáinkra

És mindig-mindig jó Atyánk."

Közösségünk éves imaprogramot állít össze, melyek nyitottak minden hívő számára.

2004 és 2015 között a következő tevékenységeket végeztük:

  • Karitatív tevékenység / szociális temetés, sátoros ebédosztás és annak előkészítése, Szociális Otthonokban látogatás, útszéli keresztek restaurálása utáni felszentelése, betegek látogatása.
  • Bekapcsolódtunk egyházi kulturális programokba, és továbbképzésekbe, ahol az előadók egyházi vallástörténészek, akadémikusok, levéltárosok, muzeológusok voltak. Több éven keresztül ismertették kiemelten Károlyi /Krausz/ Bernát és társai Krisztusért adott vértanúságukat. Bernát atyának a romkertben van emlékfája /mivel sírja ismeretlen/. Megemlékezünk róluk minden évben február 23-án és november 29-én.
  • Kiállítást rendeztünk 2002. 10. 03-18-ig 800 éves a Ferences Regulacímmel.

Boldoggá avatásuk folyamatban.

2011. január 7-től Erdő Péter bíboros prímás érsek úr engedélyével a vértanúk közbenjárását kérve imádkozzuk:

"Kérjük, dicsőítsd meg szolgáidat

Szent egyházadban, hogy hitvalló

Életük, és vértanúságuk példája

Ma is bátorító erőforrásunk legyen

A szegény és alázatos Krisztus követésében"

  • Csatlakoztunk az Európa Jövője Egyesület munkájához, és fogadtunk Cseh - Erdély -Vajdaság területéről magyar gyermekeket már 1993-2010-ig , 17 éven át.
  • Wojtyla Központban bekapcsolódtunk családi foglalkozásokba, ünnepségekbe, találkozásokba: Mikulás, Karácsony, farsang, Húsvét, Anyák Napja, Pünkösd, Gyermeknap beiskolázás segítése. /Felvételeket tudunk adni ezekről, ha kell./
  • Rendszeresen részt vettünk zarándok utakon, bejárva országon belüli kegyhelyeket 20-25 fővel. 2016 óta -korunknál fogva, és közösségünk tagjaiból már többen az örök hazába költöztek- már kisebb létszámmal tudunk részt venni zarándoklatokon.
  • Köztemetőben és a Szentháromság temetőben nyugvó Kecskeméten szolgálatot teljesítő ferences atyák sírjait gondozzuk.

Karitász és egyéb kulturális programok szervezését már - korunknál fogva - ellátni nem tudtuk, ezért templomunkban az oltárterítők és oltárok rendezését, tisztán tartását vállaltuk az egyházi év liturgia előírása szerint.

Közösségi tevékenységünk folyamatos, és mindig vannak -kik látva lelki életünket - csatlakoznak hozzánk. 2014 óta folyamatosan csatlakoztak imaközösségünkhöz új tagok, akik nem csak nagy erőt adnak számunkra, hogy naponta együtt imádkozhatunk, szentmiséken részt veszünk, de munkájukkal is segítenek.

Jó együtt lenni, együtt imádkozni és templomunkat "ékszerdobozzá" varázsolni, hiszen akik együtt imádkoznak, azok együtt is maradnak, úgy a földön, mint az Örök Hazában.

Szeretettel hívunk és várunk valamennyi hívő testvért, ha felkeltettük érdeklődésüket önkéntes feladataink ellátására nap, mint nap.