CSOPORTJAINK

Fiatal házas csoport

Havonta egyszer szeretnénk meghívni közös imádság keretében mindazokat, akik nem csak párkapcsolatban szeretnének élni de társai is szeretnének lenni a HÁZASTÁRSUKNAK 

egy életen keresztül. 

Találkozásainkat a következő időpontokban tartjuk:

2020.10.14. -   2020.11.04.   -  2020.12.09.

A "BT" - Barátok templomának hittantermében - 17.00 - 18.30-ig

                   

  

Hitoktatók "Oázis" csoportja

Kedves Hitoktató! 

Ha úgy érzed szükséged lenne egy kis lelki töltekezéshez...

Elfáradtál a napi szolgálatban...

Szeretnéd a lelkeddel is foglalkozni, nem csak mások lelkével...

Várunk szeretettel! 

          Találkozásainkat a következő időpontokban tartjuk: 

 2020.09.30.  -  2020.10.28.    -   2020.11.25.   -         2020.12.09   -   

   A "BT" - Barátok templomának hittantermében - 17.00 - 18.30-ig

 

Családosok hittan csoportja

Találkozásainkat a következő időpontokban tartjuk:

-   2020.10.19.   -   2020.11.18.   - 2020.12.09.

A "BT" - Barátok templomának hittantermében  - 17.00 - 18.30-ig

 

5-6. osztályos plébániai hittan  HÉTFŐ: 16.15 - 17.00

7-8. osztályos plébániai hittan  HÉTFŐ: 17.00 - 17.45

Elsőáldozási felkészítő               PÉNTEK: 16.30 - 17.15 Bérmálkozási előkészítő            PÉNTEK: 17.15 - 18.45 Ifjúsági csoport                          PÉNTEK: 18.45 - 20.15 Barátok temploma hittantermében - 

      vezeti:                MOLNÁR ZOLTÁN hittanár (+36/20/540-0909

Ifjúsági és bérmálkozásra felkészítő csoport

8-12. osztályos korosztály részére

CSÜTÖRTÖK: 16.00 - 17.35    

Barátok temploma "emeleti" hittanterem

vezeti:                    Fekete Gábor hittanár, diakónus (+36/30/457-7031)

 

Szent Ferenc imaközösség tevékenysége a Szent Miklós /Barátok/ templomában

Imaközösségünk 2004 óta folyamatosan működik, Szent Ferenc életútját követve, evangéliumi tanítását élve:

"Megmondjam, hogy miért követjük?

Oly egyszerű, mint mi vagyunk.

A lelke tiszta gyermek-lélek,

Hozzá eljut mindig a szavunk.

Játszani tud az ifjúsággal,

És szeretettel néz le ránk

Áldását hinti munkáinkra

És mindig-mindig jó Atyánk."

Közösségünk éves imaprogramot állít össze, melyek nyitottak minden hívő számára.

2004 és 2015 között a következő tevékenységeket végeztük:

  • Karitatív tevékenység / szociális temetés, sátoros ebédosztás és annak előkészítése, Szociális Otthonokban látogatás, útszéli keresztek restaurálása utáni felszentelése, betegek látogatása.
  • Bekapcsolódtunk egyházi kulturális programokba, és továbbképzésekbe, ahol az előadók egyházi vallástörténészek, akadémikusok, levéltárosok, muzeológusok voltak. Több éven keresztül ismertették kiemelten Károlyi /Krausz/ Bernát és társai Krisztusért adott vértanúságukat. Bernát atyának a romkertben van emlékfája /mivel sírja ismeretlen/. Megemlékezünk róluk minden évben február 23-án és november 29-én.
  • Kiállítást rendeztünk 2002. 10. 03-18-ig 800 éves a Ferences Regulacímmel.

Boldoggá avatásuk folyamatban.

2011. január 7-től Erdő Péter bíboros prímás érsek úr engedélyével a vértanúk közbenjárását kérve imádkozzuk:

"Kérjük, dicsőítsd meg szolgáidat

Szent egyházadban, hogy hitvalló

Életük, és vértanúságuk példája

Ma is bátorító erőforrásunk legyen

A szegény és alázatos Krisztus követésében"

  • Csatlakoztunk az Európa Jövője Egyesület munkájához, és fogadtunk Cseh - Erdély -Vajdaság területéről magyar gyermekeket már 1993-2010-ig , 17 éven át.
  • Wojtyla Központban bekapcsolódtunk családi foglalkozásokba, ünnepségekbe, találkozásokba: Mikulás, Karácsony, farsang, Húsvét, Anyák Napja, Pünkösd, Gyermeknap beiskolázás segítése. /Felvételeket tudunk adni ezekről, ha kell./
  • Rendszeresen részt vettünk zarándok utakon, bejárva országon belüli kegyhelyeket 20-25 fővel. 2016 óta -korunknál fogva, és közösségünk tagjaiból már többen az örök hazába költöztek- már kisebb létszámmal tudunk részt venni zarándoklatokon.
  • Köztemetőben és a Szentháromság temetőben nyugvó Kecskeméten szolgálatot teljesítő ferences atyák sírjait gondozzuk.

Karitász és egyéb kulturális programok szervezését már - korunknál fogva - ellátni nem tudtuk, ezért templomunkban az oltárterítők és oltárok rendezését, tisztán tartását vállaltuk az egyházi év liturgia előírása szerint.

Közösségi tevékenységünk folyamatos, és mindig vannak -kik látva lelki életünket - csatlakoznak hozzánk. 2014 óta folyamatosan csatlakoztak imaközösségünkhöz új tagok, akik nem csak nagy erőt adnak számunkra, hogy naponta együtt imádkozhatunk, szentmiséken részt veszünk, de munkájukkal is segítenek.

Jó együtt lenni, együtt imádkozni és templomunkat "ékszerdobozzá" varázsolni, hiszen akik együtt imádkoznak, azok együtt is maradnak, úgy a földön, mint az Örök Hazában.

Szeretettel hívunk és várunk valamennyi hívő testvért, ha felkeltettük érdeklődésüket önkéntes feladataink ellátására nap, mint nap.