Mert Isten mindenkinek a barátja....


Miserend a Barátok-templomában

  • Hétfőtől péntekig reggel 7.30
  • Szombat 7.30 és 18.30
  • Vasárnap: 7.30, 9.30, 11.30, 18.30
  • Téli időszakban (okt. 1-Húsvétig) az esti misék 17.30

Szent Kristóf - férfi imacsoport


Nem hozhat a jó fa rossz gyümölcsöt, sem a rossz fa jó gyümölcsöt. (Mt 7,17-18) "Én vagyok az igazi szőlőtő, s ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, s én őbenne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni" (Jn 15,5)

A férfi imacsoport, idén 2019-ben indult, mivel szerettem volna megszólítani a férfiakat is, így lett ez a csoport, ami csak férfiaknak férfiakról szól.

A meghirdetett téma így szólt: Férfi és apaszerep, a Szentírásban és napjainkban.

A Szentírás Jézust a lelki erõ, szilárd tartás és az áldozatvállalás példaképeként állítja elénk. "Aki naggyá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok, és aki közöttetek elsõ akar lenni, az legyen a rabszolgátok. Mint ahogy az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy õ szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért." (Máté 20,26-28) Igyekszünk mindig egy-egy férfi és apa személyét kiemelni a Bibliából és arról beszélni, hogy hogyan válhatnak a férfiak Isten szíve szerint való férfivá. Tesszük mindezt úgy, hogy napjaink férfiszerepét összehasonlítjuk egyes bibliai személyekkel, mint például Ábrahámot, aki oly nagy hittel volt Isten iránt, hogy Isten szavára rögtön elindult, egy olyan helyre, amit csak Isten ismert és rábízta önmagát és egész családját erre az Istenre. A férfiak másként, feladatokra koncentrálva, azokat megvalósítva látják a világot, és e szerint élik az életüket. Férfivá válni szükséges, elsajátíthatnak bármilyen technikát, vagy élhetnek meghatározott szabályok szerint, de az evangélium és az isteni kegyelem az, amely valójában kielégíti a szívbéli szükségleteiket, ezért ebben a csoportban arról beszélgetünk, hogy napjainkban mennyire tud egy férfi, egy apa, Istenre ilyen erővel hagyatkozni. Ha Ézsau és Jákob történetét vesszük például és jobban megvizsgáljuk az életüket, akkor fontos végiggondolni azt, hogy melyik szülő melyik gyermekét szereti jobban és az vajon milyen kihatással van a gyermeke életére és jövőjére.

A csoportba továbbra is várjuk a 20-60 év közötti férfiakat, akik szeretnének kicsit a Szentírásban elmélyedni és egy összetartó közösséghez tartozni. Az időpontok szeptembertől a hirdetőtáblán megtalálhatók.

IStván atya

Bibliacsoport


"Mert aki nem ismeri a Szentírást, nem ismeri Krisztust". (Dei Verbum 25)

A bibliacsoportot 2018-ban vettem át, amikor a Barátok templomába kerültem, így volt egy összetartó közösség. Az első bibliaóra címe az volt, hogy Jézus csodái a négy evangélium fényében, majd megismerkedtünk Jézus tanításaival és ezt szeretnénk folytatni, hogy mélyebben megismerjük a Szentírást. A Szentírásról írja a II. Vatikáni Zsinat: "Az Egyház mindenkor tisztelte a Szentírást, mint magát az Úr testét is, hiszen főleg a szent liturgiában szüntelenül veszi és nyújtja a híveknek az élet kenyerét. Az isteni írásokat a Szent Hagyománnyal együtt mindig hite legfőbb szabályának tartotta és tartja, mert Isten sugalmazására egyszer s mindenkorra vannak írásba foglalva, és így változatlanul közvetítik magának Istennek igéjét." (Dei Verbum 21).

Az egyes alkalmak úgy épülnek fel, hogy készülök egy-egy szentírási résszel, amit előre megadok a többieknek, ezért ők is otthon elolvashatják és készülhetnek belőle. Az órák keretében megismerjük az adott szentírási rész katolikus értelmezését, majd igyekszünk egyéni életünket e szöveg fényében látni. Ezek az alkalmak lehetőséget adnak lelki tapasztalataink és élményeink megosztására, valamint egymás lelki segítségre is, hiszen a Szentírás feltárja a benne rejlő erőt, ha valaki kész Isten szavát hittel hallgatni s életét ahhoz igazítani.

A csoport vegyes, nők és férfiak, fiatalok és idősebbek. A hangulat mindig jó, és kellemes. A biblia csoportba is szeretettel várjuk az érdeklődőket, akik szeretnének mélyebben megismerkedni a Szentírással.

Az időpontokat szeptembertől a hirdetőtáblán lehet megtalálni.

IStván atya

Katekumen csoport


A katekumen csoport elsősorban olyan felnőttek és fiatalok részére alakult, akik a jézusi élet útjára kívánnak lépni az egyház közösségében és szentségek vételében szeretnének részesülni, mint például, keresztség, elsőáldozás, bérmálkozás. Ezek a megtérni szándékozó felnőttek, egy hosszú, de szép úton haladnak előre a szentségek vételéig.
A kezdő csoport húsvét után szokott indulni és egy éven át készülnek a katekizmus könyvből, tanulnak a szentségekről, az egyházi ünnepekről, a keresztény hitről. Megtanulnak személyesen imádkozni, bűneiket megbánni, gyakorolni a felebaráti szeretetet és bekapcsolódni a keresztény közösség életébe.
A korábbi katekumen csoport sikerére való tekintettel, 2019. májusban ismét indult egy kezdő katekumen csoport, melyhez még lehet csatlakozni szeptembertől.
Szintén szeptembertől folytatódik a korábbi csoport oktatása, akik tudásukat tekintve haladó csoportként a Katolikus Egyház Dogmatika című könyvből fogják tudásukat mélyíteni, és készülnek a bérmálkozásra. Vannak olyan haladó csoporttagok, akik már minden szentségben részesültek, de életüket nem hatotta át a kereszténység, esetleg eltávolodtak, vagy szeretnék tudásukat gyarapítani, hitüket mélyíteni, ők ebben a csoportban folytatják útjukat.
Ha szentségek felvételére készülsz, vagy csak szeretnél hittanórára járni, hogy hitedet erősítsd, akkor itt a helyed a csoportban, szeretettel várunk!
Az időpontok szeptemberben a hirdetőfalon található plakáton lesznek elérhetőek!

IStván atya

A hét idézete

"Kérjetek és adnak nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek! Mert mindenki aki kér, kap, aki keres, talál és a zörgetőnek ajtót nyitnak." 

(Máté 7,7-8.)