Mert Isten mindenkinek a barátja....


Miserend a Barátok-templomában

  • Hétfőtől-péntekig reggel 7:30
  • Szombat 7:30 és 17:30
  • Vasárnap: 7:30, 9:30, 11:30, 17:30

Szent Kristóf - férfi imacsoport

Nem hozhat a jó fa rossz gyümölcsöt, sem a rossz fa jó gyümölcsöt. (Mt 7,17-18) "Én vagyok az igazi szőlőtő, s ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, s én őbenne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni" (Jn 15,5)

A férfi imacsoport, idén 2019-ben indult, mivel szerettem volna megszólítani a férfiakat is, így lett ez a csoport, ami csak férfiaknak férfiakról szól.

A meghirdetett téma így szólt: Férfi és apaszerep, a Szentírásban és napjainkban.

Bővebben a "CSOPORTJAINK" oldalon....


Bibliacsoport

"Mert aki nem ismeri a Szentírást, nem ismeri Krisztust". (Dei Verbum 25)

A bibliacsoportot 2018-ban vettem át, amikor a Barátok templomába kerültem, így volt egy összetartó közösség. Az első bibliaóra címe az volt, hogy Jézus csodái a négy evangélium fényében, majd megismerkedtünk Jézus tanításaival és ezt szeretnénk folytatni, hogy mélyebben megismerjük a Szentírást. 

Bővebben a "CSOPORTJAINK" oldalon.... 

Katekumen csoport

A katekumen csoport elsősorban olyan felnőttek és fiatalok részére alakult, akik a jézusi élet útjára kívánnak lépni az egyház közösségében és szentségek vételében szeretnének részesülni, mint például, keresztség, elsőáldozás, bérmálkozás. Ezek a megtérni szándékozó felnőttek, egy hosszú, de szép úton haladnak előre a szentségek vételéig.

Bővebben a "CSOPORTJAINK" oldalon....

A hét idézete

Üdvözítőm! Taníts meg hallgatni alázatosságból, hallgatni okosságból, hallgatni szeretetből és tökéletességből, de tanítsd meg nekem azt is, hogyan lehet a néma szótlansággal is beszélni.....

Uram! Oktasd ki szívemet a csöndre, hogy meghalljam a Szentlélek szavát, és kutassam a te mélységeidet!

Uram! Tedd számat erős őrséggé, ajkamat biztos kapuvá! Ne engedd, hogy szívem a csábító hangra figyeljen, hanem a te szavadra! Ámen